Παρασκευή 15 Μαΐου 2009

Έναρξη Πανελλαδικών Εξετάσεων

Αρχίζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για το 2009 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, που αποτελεί το κλειδί για την πρόσβαση στις υψηλόβαθμες Σχολές. O βαθμός δυσκολίας των θεμάτων, η κλιμάκωση και η ρύθμιση της βαθμολογικής βάσης εξακολουθούν να αποτελούν βασικά σημεία αναφοράς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και να απασχολούν όχι μόνο τους χιλιάδες υποψηφίους αλλά και την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία είναι αναγκασμένη να ισορροπήσει σε τεντωμένο σχοινί. Και αυτό γιατί φέτος η διαμορφωμένη κατάσταση στις βάσεις εισαγωγής, σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση της βαθμολογικής βάσης (βαθμός πρόσβασης 10 ή 10.000 μόρια), την ανακατανομή των θέσεων εισακτέων στα ΤΕΙ καθώς και τη νέα ρύθμιση για τη βαθμολόγηση του μαθήματος της Γλώσσας δεν επιτρέπει την παραμικρή αύξηση του βαθμού δυσκολίας. Να το πούμε καθαρά: έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί φέτος οι όροι και τα δεδομένα των εξετάσεων, μια μικρή μόνο αύξηση του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων θα οδηγήσει σε νέα βαθμολογική «σφαγή» και σε νέο «άδειασμα» δεκάδων ΤΕΙ.
Δύο χαρακτηριστικά
Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, στο οποίο εξετάζονται περίπου 90.000 υποψήφιοι, αποτελεί μάθημακλειδί για την πρόσβαση στις υψηλόβαθμες Σχολές όλων των Επιστημονικών Πεδίων. Κι αυτό καθώς έχει δύο χαρακτηριστικά: πρώτον, συγκεντρώνει πολύ μικρό αριθμό υποψηφίων στις υψηλές βαθμολογίες (περίπου 1% στη βαθμολογική κλίμακα 18-20 και συνολικά περίπου ένας στους πέντε γράφει πάνω από 15). Δεύτερον, είναι ένα μάθημα στο οποίο αφενός παρουσιάζονται οι περισσότερες αναβαθμολογήσεις (ένα στα τέσσερα γραπτά αναβαθμολογείται) και αφετέρου ο υποψήφιος συνήθως πέφτει έξω στις βαθμολογικές του προσδοκίες.


Η εξέταση του μαθήματος
Για την εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου μιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει νοηματική πληρότητα. Το κείμενο αυτό ανταποκρίνεται στην ικανότητα αντίληψης των μαθητών και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείους στους μαθητές. Οι μαθητές καλούνται:
1 Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και το νόημα του κειμένου. 2 Να απαντήσουν σε ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται:


● η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του κειμένου, επιχειρήματα του συγγραφέα, προβλήματα που θέτει κτλ)


● η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή, διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική κτλ)


● τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώνυμα- αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κτλ)


● η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου.
3 Να συντάξουν ένα κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.

Όλο το πρόγραμμα των εξετάσεων στο: http://assets.tanea.gr/files/2009-05-14/programma.pdf
Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: