Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009

Αρχιαιρεσίες εκλογής μελών ΔΣ και ΕΕ της ΔΟΕ και αντιπροσώπων ΑΔΕΔΥ
Αθήνα 25/6/09

Προς :Τα M.M.Ε.(συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ)
Κοιν. : Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκαν στις 24/6/09 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, καθώς και για αντιπροσώπους στο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Στις εκλογές έλαβαν μέρος έξι (6) παρατάξεις, ψήφισαν 639 αντιπρόσωποι και τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής :
Α) Π.Α.Σ.Κ./ Π.Ε. : 264 ψήφους, 5 έδρες στο Δ.Σ. και 68 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγονται : Μπράτης Δημήτρης
Μαντάς Κομνηνός
Κουμανζέλης Παναγιώτης
Χαζίρης Μιχάλης
Πετράκης Σταύρος
Β) Δ.Α.Κ.Ε./ Π.Ε. : 224 ψήφους, 4 έδρες στο Δ.Σ. και 59 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγονται :Τσιάκος Βασίλειος
Κικινής Αθανάσιος
Οικονόμου Τριαντάφυλλος
Ρηνάκη Καίτη
Γ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ/ Π.Ε. : 63 ψήφους, 1 έδρα στο Δ.Σ. και 14 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγεται : Ρέππα Ντίνα
Δ) Ε.Σ.Α.Κ- Δ.Ε.Ε./ Π.Ε. : 54 ψήφους, 1 έδρα στο Δ.Σ. και 14 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγεται : Παπλωματάς Κώστας
Ε) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.: 31 ψήφους, καμία έδρα στο Δ.Σ. και 11 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΣΤ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 2 ψήφους, καμία έδρα στο Δ.Σ. και κανέναν αντιπρόσωπο για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Η πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2009 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ.Ο.Ε.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: