Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009

ΑΣΕΠ: Οι σωστές απαντήσεις του διαγωνισμού εκπαιδευτικών

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι ορθές απαντήσεις των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στις οποίες εξετάστηκαν οι διαγωνισθέντες υποψήφιοι του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει της προκήρυξης 4Π και 5Π/2008 (ΦΕΚ 530/15.10.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
Σημειώνεται, ότι οι συνημμένες απαντήσεις είναι οι μόνες που αναγνωρίζονται ως ορθές από το ΑΣΕΠ και αυτές με βάση τις οποίες θα γίνει η βαθμολόγηση των διαγωνισθέντων.
Περισσότερα:
5Π/2008 (ΦΕΚ 530/15.10.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
4Π/2008 (ΦΕΚ 531/15.10.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: