Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009

Έχεις παιδιά; Θα πάρεις νωρίτερα σύνταξη

«Πλασματικό χρόνο» συνταξιοδότησης ο οποίος μπορεί να φτάσει έως και τα πέντε χρόνια προσφέρει η ελληνική νομοθεσία στις εργαζόμενες μητέρες. Για κάθε παιδί που έχει γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2000, προσφέρεται…δωρεάν ασφαλιστικός χρόνος. Το πώς και το γιατί, στο αφιέρωμα που ακολουθεί…
Του Γιώργου Κουτρουμάνη*
Όλα τα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, πλην του Ο.Γ.Α., παρέχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου στις μητέρες, για παιδιά που αποκτούν μετά την 1/1/2000. Συγκεκριμένα παρέχεται:
►• 1 έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί
►• 2 έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για το δεύτερο παιδί
► • 2 έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για το τρίτο παιδί
Επομένως μπορεί η μητέρα να αναγνωρίσει μέχρι 5 χρόνια συνολικά.
Πολλές είναι οι απορίες των γονιών σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να αξιοποιηθεί αυτός ο πλασματικός χρόνος. Οι απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήματα, έχουν ως εξής:
► Μπορεί ο πατέρας να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο;
Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει με τις ίδιες προϋποθέσεις πλασματικό χρόνο με την προϋπόθεση ότι η μητέρα ασφαλισμένη υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος.
►Εάν ο/η εργαζόμενος-η έχει αφαλιστεί σε περισσότερα του ενός ταμεία, σε ποιο κάνει την αναγνώριση;
Ο εργαζόμενος σε αυτήν την περίπτωση έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την αναγνώριση σε οποιοδήποτε ταμείο (σε ένα όμως) έχει ασφαλιστεί.
►Σε ποιες περιπτώσεις συνυπολογίζεται ο πλασματικός χρόνος για συνταξιοδότηση;
Ο πλασματικός χρόνος συνυπολογίζεται για τις περιπτώσεις συμπλήρωσης του χρόνου ασφάλισης που απαιτούνται σε κάθε Ταμείο για χορήγηση πλήρους σύνταξης ή για προσαύξηση της σύνταξης.
►Σε ποιες περιπτώσεις δεν συνυπολογίζεται ο πλασματικός χρόνος για συνταξιοδότηση;
Ο πλασματικός χρόνος δυστυχώς δεν συνυπολογίζεται σε πολλές περιπτώσεις και αυτές είναι:
1. Για τη συμπλήρωση των 3.500 ημερών ασφάλισης με τις οποίες χορηγείται η αναλογική σύνταξη
2. Για τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης.
3. Για τη συμπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης με τις οποίες χορηγείται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
4. Για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων ή των μητέρων με ανίκανα παιδιά.
5. Για τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
►Πότε θα πρέπει να γίνει η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου και ποιος θα πληρώσει για την αναγνώριση αυτή;
Η αναγνώριση γίνεται κατά τη συνταξιοδότηση της ασφαλισμένης ή του ασφαλισμένου. Τη δαπάνη για την αναγνώριση αυτή επιβαρύνονται τα ίδια τα Ταμεία.
Παρατήρηση: Για τις εργαζόμενες στο Δημόσιο δεν προβλέπεται αντίστοιχη δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου.
*Ο Γιώργος Κουτρουμάνης είναι πρόεδρος των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: