Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009

Συγκρότηση ΔΣ ΔΟΕΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γιια τη συγκρότηση του νέου Δ..Σ.. της Δ..Ο..Ε..

Πραγματοποιήθηκε στις 26-6-2009 η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με μοναδικό θέμα τη συγκρότησή του σε σώμα.
Η ΠΑΣΚ, όπως έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια, πρότεινε τη διαπαραταξιακή – αντιπροσωπευτική συγκρότηση του Δ.Σ. για καθαρά λειτουργικούς λόγους, αφού είναι αδύνατο, με βάση τις θέσεις των παρατάξεων, να υπάρξει προεδρείο προγραμματικής σύγκλισης. Επισημάναμε, ταυτόχρονα, ότι σ΄ αυτή τη δύσκολη πολιτικοσυνδικαλιστική συγκυρία, που διακυβεύονται δικαιώματα και κατακτήσεις χρόνων ( εργασιακά, συνταξιοδοτικά, οικονομικά κτλ), απαιτείται να δώσουμε το μήνυμα της ΕΝΟΤΗΤΑΣ προς τους συναδέλφους της βάσης.
Την πρότασή μας την αποδέχτηκαν οι παρατάξεις της ΔΑΚΕ και της ΕΣΑΚ – ΔΕΕ ( που έθεσε ως προϋπόθεση για τη δική της συμμετοχή, τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων) και την απέρριψε η παράταξη των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ, παρά το γεγονός ότι σε πολλούς τοπικούς συλλόγους συμμετέχει στη συγκρότησή τους.
Η συνεδρίαση δεν κατέληξε σε αποτέλεσμα και θα επαναληφθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009, ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Ο.Ε.
Από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι και στη νέα συνεδρίαση θα επιμείνουμε στην πρότασή μας, γιατί πιστεύουμε πως οι συνάδελφοι που επιλέγουν τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. , τα επιλέγουν να αναλαμβάνουν ρόλο και ευθύνες και όχι να απέχουν, για καθαρά μικροπαραταξιακούς λόγους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: