Τρίτη 14 Ιουλίου 2009

Οικότοποι στα αζήτητα

Το ελληνικό κράτος αγνοεί σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι περισσότεροι οικότοποι της χώρας που προστατεύονται από την κοινοτική νομοθεσία και τα είδη που έχουν εγκατασταθεί, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.
Η έκθεση που υπάγεται στην αρμοδιότητα του επιτρόπου Σταύρου Δήμα (περιβάλλον) και περιγράφει την κατάσταση διατήρησης άνω των 1.150 ειδών και 200 τύπων οικοτόπων που προστατεύονται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας στην Ευρώπη των 27 αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Συνολικά, περίπου στο 13% των περιφερειακών αξιολογήσεων οικοτόπων και στο 27% των περιφερειακών αξιολογήσεων ειδών, η κατάσταση χαρακτηρίστηκε "άγνωστη". Ο αριθμός των χαρακτηρισμών "άγνωστη" ήταν ιδιαίτερα αυξημένος για είδη της Νότιας Ευρώπης, με την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία να χαρακτηρίζουν ως "άγνωστη" την κατάσταση διατήρησης των αξιολογηθέντων ειδών στην επικράτειά τους σε ποσοστό άνω του 50%.
»Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζει το θαλάσσιο περιβάλλον, όπου στο 57% των αξιολογήσεων θαλάσσιων ειδών και στο 40% περίπου των αξιολογήσεων θαλάσσιων οικοτόπων η κατάσταση διατήρησης χαρακτηρίζεται ως "άγνωστη"...
»Αλλά και γενικά στην Ε.Ε. εκτιμάται ότι "σε ένα μικρό ποσοστό των ευπρόσβλητων αυτών οικοτόπων και ειδών έχει επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης" και "τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή". Στην έκθεση, η οποία καλύπτει την περίοδο 2001-2006, επισημαίνεται ότι τις μεγαλύτερες απειλές αντιμετωπίζουν οι λειμώνες, οι υγρότοποι και οι παράκτιοι οικότοποι, λόγω της υποβάθμισης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών, της τουριστικής ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι παντού ζοφερή, καθώς ορισμένα μεγαλύτερα, εμβληματικά είδη, όπως ο λύκος, ο ευρωπαϊκός λύγκας, ο κάστορας και η ενυδρίδα αρχίζουν να επανεγκαθίστανται στην παραδοσιακή ζώνη εξάπλωσής τους. Πολλά κράτη-μέλη κατέβαλαν σύντονες προσπάθειες για τη διενέργεια της λεπτομερούς παρακολούθησης και, παρά την ύπαρξη κενών, το όλο εγχείρημα στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία».
Για τον Σταύρο Δήμα, η έκθεση δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Χρειάζονται, είπε, χρόνος και σημαντικές προσπάθειες για την επαναφορά των ευπρόσβλητων οικοτόπων και ειδών σε ικανοποιητική κατάσταση. Και πρόσθεσε: «Η νομοθεσία της Ε.Ε. για τη φύση και το δίκτυο Natura 2000 είναι τα καίρια στοιχεία για την επίτευξη των στόχων μας όσον αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ε.Ε. Καθώς το χερσαίο τμήμα του δικτύου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, μπορούμε να αναμένουμε σημαντική βελτίωση της κατάστασης τα επόμενα 10 έως 20 χρόνια».

Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: