Τρίτη 25 Αυγούστου 2009

Η δημόσια υγεία και η κοινωνική ασφάλιση

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα συσκέψεις του Προεδρείου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τις ομοσπονδίες του τομέα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο της πολιτικοσυνδικαλιστικής προετοιμασίας των αγωνιστικών πρωτοβουλιών και δράσεων για τη ΔΕΘ και το επόμενο χρονικό διάστημα.
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε αυτούς τους κοινωνικά κρίσιμους τομείς, έχει ως εξής:
1.- Παραμένουν ανεπίλυτα τα προβλήματα της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης του ΕΣΥ και των υγειονομικών και διοικητικών υπηρεσιών των Ασφαλιστικών Ταμείων (είναι χαρακτηριστικό ότι στο ΕΣΥ το 33% των οργανικών θέσεων είναι κενές, στις υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ το 23% και στις υπηρεσίες Διοίκησης και σύνταξης το 35% ), που έχουν ως αποτέλεσμα την αποδιάρθρωση των λειτουργικών, οικονομικών, των πολιτικών και κοινωνικών στοιχείων, απόδοσης και αποτελεσματικότητας στην κοινωνία.
Διαμορφώνεται μία πρωτόγνωρη αστάθεια που αυξάνει και επιδεινώνει, βαθαίνει, τις κοινωνικές ανισότητες.
2.- Το πλαίσιο υποβάθμισης των δημόσιων πολιτικών που δημιουργείται διαιωνίζει και γιγαντώνει την εμπορευματοποίηση. Διευρύνονται οι ιδιωτικοποιήσεις στο χώρο της υγείας και ασφάλισης που σε συνδυασμό με την επικράτηση μερικότερων, στενών, ιδιωτικών και ιδιοτελών συμφερόντων σε βάρος των συλλογικών, οδηγεί σε επιβάρυνση, αφαίμαξη, των πενιχρών οικογενειακών προϋπολογισμών ή της εναπομείνουσας αποθεματικής αξίας και περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το οικονομικό και οργανωτικό μέρος (στο βαθμό που μπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται) του «επιχειρησιακού σχεδίου» για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης που πέρα από τη σπατάλη υπερβολών, φοβίας και δημοσίων σχέσεων, χαρακτηρίζεται από την περιθωριοποίηση των δημόσιων δικτύων πρωτοβάθμιας φροντίδας (ΕΣΥ και Ασφαλιστικών Ταμείων), όταν η προστασία της υγείας από τέτοιες απειλές και κινδύνους πρέπει να είναι οικουμενική και πάνδημη, να κινητοποιεί όλες τις δυνατότητες και δυνάμεις και πρώτα αυτές που διαθέτει το δημόσιο.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά, διεκδικεί και προτείνει τρείς βασικές προτεραιότητες στο νέο προϋπολογισμό για την ενίσχυση, προστασία, ανάπτυξη του δημόσιου τομέα υγείας, κοινωνικής ασφάλισης:
1.- Αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία στο 6 % του ΑΕΠ στο πλαίσιο πολιτικού προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών με στόχο:
α) την αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και την αποεμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας,
β) την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την κοινωνική αποτελεσματικότητα,
γ) τη σύγχρονη οργάνωση, Διοίκηση, διαφάνεια, κοινωνικό έλεγχο.
2.- Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην Κοινωνική Ασφάλιση για την καταβολή των θεσμοθετημένων ήδη υποχρεώσεων του Κράτους. Επιπρόσθετη ενίσχυση με 3,1 δισ. προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες - επιπτώσεις από την κρίση και στο πλαίσιο πολιτικών:
α) ριζικής αντιμετώπισης της εισφοροδιαφυγής
β) αποκατάστασης των απωλειών στις αποθεματικές αξίες και την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων
γ) αλλαγή της ακολουθούμενης εργασιακής πολιτικής, των ελαστικών και άτυπων μορφών εργασίας, το χτύπημα της ανασφάλιστης εργασίας που μειώνουν καθοριστικά τις εισροές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
3.- Άμεση προτεραιότητα κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων στη δημόσια υγεία και τα ασφαλιστικά ταμεία με προσλήψεις σε μόνιμες θέσεις, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα και των ήδη διαθέσιμων (οικονομικών και ανθρώπινων πόρων), να αντιμετωπιστούν διαφυγές εκατ. ευρώ από τη μη ολική απόδοση επενδύσεων ( σε μονάδες, εξοπλισμό κ.α.) υφιστάμενων υποδομών και μέσων, τόσο στην Υγεία όσο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Δεν υπάρχουν σχόλια: