Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009

Εκστρατεία κατά της εμπορίας και διακίνησης παιδιών

Μεγάλη εκστρατεία της UNICEF κατά της εμπορίας και διακίνησης παιδιών (trafficking) έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης» του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα «Διεθνής οικονομική κρίση και εμπορία και διακίνηση παιδιών στον κόσμο». Η εκστρατεία αυτή πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία και υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, η δε παρουσίαση έγινε από την Υπουργό Εξωτερικώνκαι τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF , στις 16 Ιουλίου 2009. Τα τραγικά συμπεράσματα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί σχετικά με το θέμα αυτό παρατίθενται πιο κάτω:
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο πέφτουν θύματα παράνομης εμπορίας και διακίνησης κάθε χρόνο.
Η σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί την πλέον συνηθισμένη μορφή εμπορίας ανθρώπων (79%), ακολουθούμενη από την εξαναγκαστική εργασία (18%) σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση του 2008 για το trafficking.
Η εμπορία ανθρώπων είναι μια από τις πλέον επικερδείς και ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές του διεθνούς εγκλήματος, επιφέροντας κέρδη ύψους 9,5 δισεκατομμυρίων$ ετησίως.
Τα θύματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες και κορίτσια.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε το 2ο μέρος της εκστρατείας με σημαντικές δράσεις με τη συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών, μεταξύ των οποίων η προβολή νέας σειράς ειδικά σχεδιασμένων ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων σε όλη τη χώρα.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας της UNICEF με το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη λάβει χώρα μια σειρά δράσεων για την ανάδειξη και καταπολέμηση του φαινόμενου της παράνομης διακίνησης και εμπορίας παιδιών, όπως ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα, έκδοση ειδικού εγχειριδίου για κοινοβουλευτικούς, δημοσιογράφους, εκπ/κούς, αστυνομικούς, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, άτομα σε κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν στα παιδιά, ειδικές εκδόσεις για ομάδες που ασχολούνται με παιδιά και αποστολή ενημερωτικών εντύπων στους πολίτες.
Το καινούργιο τηλεοπτικό σποτ της εκστρατείας βρίσκεται στην ιστοσελίδα της UNICEF
http://www.unicef.gr/, όπως και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών http://www.mfa.gr/.

Δεν υπάρχουν σχόλια: