Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009

Διαδικασία προμήθειας βιβλίων 2ης ξένης γλώσσας

Το ΥΠΕΠΘ με βάση την πάγια τακτική του ενέκρινε για τη σχολική χρονιά 2009-10 τους νέους πίνακες ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος της Γαλλικής (πίνακας βιβλίων) και Γερμανικής (πίνακας βιβλίων) Γλώσσας των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, στους οποίους αναγράφεται και η τιμή πώλησης.
Συγκεκριμένα για τη Γαλλική γλώσσα, τοσύνολο του παιδαγωγικού υλικού θα διατεθεί δωρεάν στα Δημοτικά, τα οποία θα επιλέξουν τη σχετική σειρά, από τους Εκδοτικούς Οίκους:
Τέγος Κων/νος
Εκδόσεις Α. Κοσβογιάννης
Editions Roboly
Trait d’Union
Για τους παρακάτω Εκδοτικούς Οίκους ισχύουν τα ακόλουθα:
Kauffmann (Εκπ/κοί Προσανατολισμοί ΕΠΕ): Το βιβλίο του καθηγητή θα διατεθεί δωρεάν στα σχολεία που θα επιλέξουν τη σειρά Arc-en-ciel
Γαλλικές Εκδόσεις Γεώργιος Γεωργαντάς: Το βιβλίο του καθηγητή και το CD θα διατεθούν δωρεάν στα Δημοτικά, των οποίων οι καθηγητές θα επιλέξουν τη σειρά Mon Ami
Hachette (ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ): Το βιβλίο του καθηγητή και το CD θα διατεθούν δωρεάν στα Δημοτικά, των οποίων οι καθηγητές θα επιλέξουν τη σειρά Super Max
Τα βιβλία τόσο της Γαλλικής όσο και της Γερμανικής γλώσσας θα συνοδεύονται από το βιβλίο του εκπ/κού και το οπτικό ακουστικό υλικό (κασέτες, video, flash cards, CDs, κλπ). Οι εκπ/κοί θα επιλέξουν από τους πίνακες των βιβλίων εκείνα που θα κρίνουν ότι ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών της τάξης τους, όπως δηλαδή και στην περίπτωση των γαλλικών.
Όσον αφορά στην προμήθεια των βιβλίων αυτών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, το ΥΠΕΠΘ, με σχετική εγκύκλιο που απέστειλε στις Δ/νσεις και στα Γραφεία Α/θμιας Εκπ/σης, καθώς και σε όλα τα Δημοτικά σχολεία της χώρας, περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για την επιλογή, την παραγγελία και την παραλαβή των ξενόγλωσσων βιβλίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: