Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009

Ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Τ.Κ. – Πόλη: Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr

email: press@ypepth.gr

Τηλέφωνο: 210 34 43 583

FAX: 210 34 42866Δελτίο Τύπου


Δέσμη μέτρων του Υπουργείου Παιδείας για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θέτει σε εφαρμογή ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη, τη διαρκή ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Αναλυτικά:

1. Tο Υπουργείο Παιδείας αξιοποιώντας την υπάρχουσα διαδικτυακή υποδομή του, προχώρησε σε απλούστευση της διαδικασίας καθημερινής ενημέρωσης της κινητικότητας των μαθητών. Η εφαρμογή ξεκίνησε στις 9.11.2009 και στόχος είναι η καθημερινή ηλεκτρονική, άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης της χώρας. Ταυτόχρονα, ενημερώνεται το ΚΕΕΛΠΝΟ, το ΕΚΕΠΥ και η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να εξάγονται τα απαραίτητα ιατρικά συμπεράσματα για την πορεία της γρίπης.

2. Έγινε συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση των συχνότερων ερωτημάτων των γονέων σχετικά με τη νέα γρίπη και των απαντήσεων τους. Αυτό το ενημερωτικό υλικό αναρτήθηκε από σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

3. Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για την αναπλήρωση της διδακτέας ύλης:

-Όταν η αναστολή λειτουργίας των τμημάτων είναι μέχρι 15 ημέρες, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Συλλόγους Διδασκόντων, οφείλουν να φροντίσουν για την αναπλήρωση της διδακτέας ύλης.

-Σε περίπτωση που σχολεία ή τμήματα αναστείλουν την λειτουργία τους για περισσότερες από 2 εβδομάδες, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει ήδη καθορίσει τροποποιημένη διδακτέα υλη.

4. Σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ συγκροτείται Κοινή Διαρκής Επιτροπή για να αντιμετωπιστεί μεταξύ άλλων και το θέμα της καθαριότητας στα σχολεία. Ήδη διευθετήθηκε το θέμα των οικονομικών οφειλών. Επιπλέον, μετά από έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών ποσού 435.000 ευρώ προχωράμε στην διάθεση του παραπάνω ποσού στα σχολεία της χώρας για την προμήθεια υλικού με σκοπό την αντιμετώπιση της γρίπης.

5. Συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης Νέας Γρίπης (ΟΔΑΝΓ) στο Υπουργείο για τη διαχείριση και το συντονισμό των θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τη νέα γρίπη. Η ομάδα θα παρακολουθεί την εξέλιξη της γρίπης στα σχολεία, θα ανανεώνει το υλικό στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και θα συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα.

6. Για πληρέστερη και επικαιροποιημένη ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης προγραμματίζεται σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ ένας δεύτερος γύρος επιμορφωτικών συναντήσεων ανά Περιφέρεια, σε όλη την χώρα.

7. Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης έχει εκπονήσει ειδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικού περιεχομένου το οποίο θα αρχίσει να προβάλλεται μόλις εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος από την ΕΡΤ και το κανάλι της Βουλής. Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, είναι συνολικής διάρκειας 3 ωρών καθημερινά (30’ για τις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και 30’ για τις τρεις τελευταίες τάξεις, 1 ώρα για το Γυμνάσιο και 1 ώρα για το Λύκειο) και καλύπτει χρόνο μετάδοσης 4 εβδομάδων.

Σε σχετική δήλωσή της η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Άννα Διαμαντοπούλου τονίζει: «Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και όλους τους συναρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Παιδείας είναι σε πλήρη ετοιμότητα και με τη δέσμη μέτρων που έχουμε θέσει ήδη σε εφαρμογή, κάνουμε πράξη και σε αυτή την περίπτωση το «Πρώτα ο μαθητής». Πάντα, με νηφαλιότητα, ψυχραιμία, έγκυρη και έγκαιρη παρέμβαση εκεί που υπάρχει ανάγκη».

Δεν υπάρχουν σχόλια: