Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009

Επίδομα 176 Ευρώ

Αρ. Πρωτ:457
Αθήνα 15/12/2009
Προς
1. Υπουργό Οικονομικών
κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου
ΚΟΙΝ:
1. Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
2. Υπουργό Παιδείας
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
     
Θέμα: Επίδομα 176 Ευρώ 
Κύριε Υπουργέ,
            Πάγιο αίτημα του κλάδου μας είναι η καταβολή του επιδόματος των 176 Ευρώ στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναδρομικά από το 2002.
            Μετά από πολυετή συνδικαλιστικό και δικαστικό αγώνα για τη χορήγηση του επιδόματος των 176 Ευρώ, 53 εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης, εισέπραξαν, αναδρομικά για το διάστημα 2002-2005, το ποσό των 8.200€, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1132/2008 τελεσίδικη απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης.
            Ύστερα από την παραπάνω εξέλιξη το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σας καλεί  να χορηγήσετε, άμεσα, και αναδρομικά από το 2002 το επίδομα των 176 Ευρώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. και να το ενσωματώσετε στο βασικό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: