Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009

Συνάντηση ΔΟΕ με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου για τα ΝηπιαγωγείαΤο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε, από πλευρά του, όλα τα θέματα των νηπιαγωγείων και των Νηπιαγωγών, όπως αυτά ψηφίστηκαν στην 78η Γ.Σ. του κλάδου τον Ιούνιο του 2009. Συγκεκριμένα:
«ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

Διεκδικούμε:

 • Ενιαίο δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο - Δημοτικό - Λύκειο.
 • Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρόνων.
 • Ανέγερση νέων διδακτηρίων ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και όπου υπάρχει η δυνατότητα να ιδρύονται πολυθέσιες μονάδες νηπιαγωγείων.
 • Επιλογή των προϊσταμένων Νηπιαγωγείων με τα ίδια κριτήρια που επιλέγονται και οι αντίστοιχοι προϊστάμενοι Δημοτικών Σχολείων.
 • Για κάθε τομέα δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου να διανέμεται από το Υπουργείο Παιδείας δωρεάν σχετική βιβλιογραφία.
 • Η προσέλευση και η αναχώρηση των νηπίων να γίνεται με ευθύνη των γονέων, της πολιτείας ή της τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάντως όχι με ευθύνη των νηπιαγωγών.
 • Τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία να λειτουργούν μέσα από τις κατάλληλες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, με το κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό και με μειωμένο αριθμό νηπίων, δηλαδή από τα 25 που προβλέπεται σήμερα στα 15.
 • Να καθιερωθεί για κάθε τομέα δραστηριοτήτων και σχετική βιβλιογραφία, απαραίτητη, να έχουν τη δυνατότητα οι Νηπιαγωγοί να χρησιμοποιούν το κατάλληλο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό.
 • Διαρκή  επιμόρφωση των Νηπιαγωγών.
 • Ειδική μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα Νηπιαγωγεία.
 • Κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών και την παραπέρα εξίσωσή του με όλη την εκπαίδευση σύμφωνα με τις θέσεις του Κλάδου για ενιαίο ωράριο με βάση τα χρόνια υπηρεσίας από το Νηπιαγωγείο στο Λύκειο.
 • Να καταργηθούν όλες εκείνες οι υπουργικές αποφάσεις,  οι οποίες πριμοδοτούν τα ιδιωτικά και δημοτικά Νηπιαγωγεία. Όλα τα νήπια, ηλικίας 4-6 χρόνων, να φοιτούν στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.
 • Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και το διορισμό δύο χιλιάδων τουλάχιστον Νηπιαγωγών.      
 • Όχι στην «αποκέντρωση» του Νηπιαγωγείου σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης.»

Η Υφυπουργός Παιδείας έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις:

Καταρχήν δήλωσε, πως η συνάντηση της 24ης Νοεμβρίου 2009, αναβλήθηκε με δική της ευθύνη,  για να ετοιμαστεί καλύτερα η σημερινή συνάντηση και να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις.  
 • Βεβαίωση φοίτησης - Ανάκληση εγκυκλίου 2ας/10/2009: Διάβασε στο Δ.Σ. της ΔΟΕ σχέδιο απόφασης, που θα υπογραφεί από το Γ. Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ, το οποίο αναφέρει και τα εξής: «...Ανακαλείται η εγκύκλιος της 2/10/2009, λόγω της πλήρους αντίθεσης του περιεχομένου της προς τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν.3687/2008...». Για τη φετινή χρονιά είπε πως θα ζητηθούν οι βεβαιώσεις για να γίνει καταγραφή ποια παιδιά έχουν και ποια δεν έχουν. Όλα τα παιδιά, όμως, θα εγγραφούν στην Α' Δημοτικού. Θα έχουμε έτσι δυο κατηγορίες μαθητών, με βεβαίωση παρακολούθησης και χωρίς βεβαίωση. Από την επόμενη χρονιά 2010-2011 η βεβαίωση θα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου.
 • Υποδομές: Μας ανακοίνωσε τον προγραμματισμό που παρέλαβε από τον Ο.Σ.Κ., για την προηγούμενη περίοδο. Δήλωσε ότι το Υπουργείο επανεξετάζει το θέμα των ΣΔΙΤ. Στόχος είναι να επισπευθεί η διαδικασία και να αλλάξει ο προγραμματισμός προς το καλύτερο, έτσι ώστε να χτισθούν όσο το δυνατόν περισσότερα νηπιαγωγεία. Δεν ήταν έτοιμη σήμερα, να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
 • Δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή: Δήλωσε πως ισχύουν οι προγραμματικές δηλώσεις της Υπουργού για δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή, αλλά αυτή δεν θα νομοθετηθεί αν δεν υπάρξουν οι απαραίτητες υποδομές. Για την επόμενη σχολική χρονιά ανέφερε πως θα υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.
 • Ωράριο Νηπιαγωγών: Δήλωσε πως μπορούμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύση, από την επόμενη σχολική χρονιά, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, που να ικανοποιεί και τις δυο πλευρές. Δήλωσε, επίσης, πως για την τρέχουσα σχολική χρονιά παραμένει η πρωινή ζώνη 7-8 για να μην αναστατωθούν οι γονείς.
 • Ολοήμερο Νηπιαγωγείο: Αποτελεί δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας να γίνουν όλα τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά πραγματικά ολοήμερα, ως το τέλος της τετραετίας.
 • Διαψεύσθηκε κατηγορηματικά από την κ. Δραγώνα ότι ειπώθηκε σε συνάντηση με το «συντονιστικό» των Νηπιαγωγών πως θα διδάσκουν νηπιαγωγοί στην Α' και Β' τάξη του Δημοτικού.
 • Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων: θεωρήθηκε απόλυτα ορθό το αίτημα να κρίνονται οι Νηπιαγωγοί για τις θέσεις Προϊσταμένων με τα ίδια κριτήρια που κρίνονται και τα άλλα στελέχη της εκπαίδευσης.
Τέλος, δήλωσε πως η συνάντηση αυτή ήταν η αρχή μιας σειράς συναντήσεων, που θα γίνουν στην πορεία και θα έχουν ως θέματα τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, την Ειδική Αγωγή στα Νηπιαγωγεία, κ.λ.π.

Δεν υπάρχουν σχόλια: