Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩTIKO ΔΕΛΤΙΟ Δεκεμβρίου Αιρετού ΚΥΣΠΕ

Καραγιάννης Θωμάς                                        Αθήνα ,Δεκέμβρης 2009

Αιρετός ΚΥΣΠΕ                                                      ΠΡΟΣ
Τηλ:6974750406                                                Τους συναδέλφους μου
e-mail thkaragian@sch.gr                                     εκπαιδευτικούς
                                                                                 έδρες τους
                                        
ΕΝΗΜΕΡΩTIKO ΔΕΛΤΙΟ
Προσλήψεις αναπληρωτών
Μέχρι σήμερα οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών έχουν πραγματοποιηθεί σε 7 φάσεις.
Έχουν διοριστεί δάσκαλοι με ημερομηνία κτήσης πτυχίου 21/10/09 και βαθμό 6,69 από τον πίνακα Γ΄ και νηπιαγωγοί με μόρια 25,755 σειρά 1628 από τον πίνακα Β΄.
Σαφώς και υπάρχουν αδιόριστοι αναπληρωτές, όπως και πολλά κενά παραμένουν σε κάποια ΠΥΣΠΕ. Αναμένουμε από τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ την επίλυση των προβλημάτων, όπως κατά καιρούς εξάλλου έχει δεσμευτεί.
Μεταθέσεις
Οι επικείμενες μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν και πάλι σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το 100/97. Σύμφωνα με ενημέρωσή μου από το αρμόδιο Τμήμα, ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα με τα μόρια, θα ισχύσει και φέτος. Ήδη τα Γραφεία, έχουν προβεί στη μοριοδότηση και επειδή πράγματι έχουν διαπιστωθεί  πολλά λάθη κατά το παρελθόν, καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν οι ίδιοι γνώση των μορίων τους.
Παραιτήσεις εκπαιδευτικών
          Σε συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 2 του Δεκέμβρη έγιναν αποδεκτές 27 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους για λόγους υγείας - κοινωνικούς, 17 δασκάλων και  10 νηπιαγωγών.
          Ευελπιστώ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των προηγουμένων  παραιτήσεων της 12ης/11ου/09, οι συνάδελφοι να αποδεσμευτούν πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων.
Αποσπάσεις
Επειδή για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει όψιμο ενδιαφέρον, στις 3/12/2009 έγιναν αποδεκτές αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης (συνάδελφοι πέραν από την απόσπασή τους από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ είχαν αποσπαστεί και σε φορείς από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, οπότε ανακλήθηκαν οι αποσπάσεις τους). Έγιναν επίσης αποσπάσεις εκπαιδευτικών (σύζυγοι στρατιωτικών) σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία.
Δεν μπορώ να διαβεβαιώσω συναδέλφους, που αναμένουν απόσπαση, εάν θα πραγματοποιηθεί και άλλη φάση αποσπάσεων εντός του Δεκεμβρίου.
 Πάντως τα φαινόμενα του περασμένου Μαρτίου και η «ομηρία» των εκπαιδευτικών, ευελπιστώ να τερματιστεί με τη διαβεβαίωση ότι η απόσπαση δεν είναι ρουσφέτι αλλά δικαίωμα του εκπαιδευτικού.  

Καραγιάννης Θωμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: