Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

Με αφορμή τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τα 800 σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος,την επιμόρφωση και την Ειδική Αγωγή


 


Αθήνα  15/6/2010
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
     
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
με αφορμή τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τα 800 σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος,την επιμόρφωση και την Ειδική Αγωγή

            Πραγματοποιήθηκε χθες (14/6/2010) συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας (Υπουργό κ. Άννα Διαμαντοπούλου, Υφυπουργό κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, Ειδ. Γραμματέα κ. Μιχάλη Κοντογιάννη ) με θέματα:  α) τον ορισμό 800 Ολοήμερων δημοτικών σχολείων, ως σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το σχολ. έτος    2010-2011, β) την επιμόρφωση και γ) την Ειδική Αγωγή.

α΄ Ολοήμερο Σχολείο
            Το Δ.Σ. της ΔΟΕ προσήλθε στη συνάντηση με βάση τη θέση του για το Ολοήμερο σχολείο, όπως αυτή ψηφίστηκε στην 78η Γ.Σ. του κλάδου. Συγκεκριμένα η 78η Γ.Σ. του κλάδου (Ιούνης 2009) αποφάσισε τα εξής:

« ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Το σχολείο που οραματιζόμαστε δεν μπορεί να είναι άλλο από το Ολοήμερο Σχολείο, η λειτουργία του οποίου θα πρέπει να τεθεί σε μια άλλη βάση. Προσβλέπουμε σε ένα Σχολείο που:
•           Θα είναι σε θέση να προετοιμάσει τον ελεύθερο άνθρωπο, τον άνθρωπο που θ' αναπτύξει πρωτοβουλίες, τον άνθρωπο που θ' αγαπά τη μάθηση και τη γνώση, όχι για εξεταστικούς - ωφελιμιστικούς σκοπούς μόνο, αλλά για δική του ολοκλήρωση και για ουσιαστική πνευματική δημιουργία. Ένα σχολείο δηλαδή που θα είναι σε θέση να πραγματώσει τους στόχους του ξεκινώντας από το δίχρονο Νηπιαγωγείο και καταλήγοντας στο Λύκειο.
•           Θα δίνει απαντήσεις στη σχολική αποτυχία παίρνοντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης των μαθητών πριν αυτή καταστεί μη αναστρέψιμη.
•           Θα σέβεται τον ελεύθερο χρόνο του μαθητή ολοκληρώνοντας τις εργασίες του σ' αυτό.
•           Θα αναδιοργανωθεί το ημερήσιο πρόγραμμά του σε ενιαία βάση, όπου εντάσσονται οργανικά τα μαθήματα του σημερινού πρωινού σχολείου, η εκμάθηση Η/Υ, ξένων γλωσσών, πρόσθετες δραστηριότητες αλλά και η προετοιμασία για την επόμενη μέρα, η ενισχυτική διδασκαλία και γενικότερα το πρόγραμμα υποστήριξης του πρωινού ωραρίου.
•           Θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την παραπαιδεία, προσφέροντας ιδιαίτερο χρόνο ουσιαστικής προετοιμασίας του μαθητή για την επόμενη μέρα, ξένες γλώσσες, η διδασκαλία των οποίων μέσα στο σχολείο θα είναι αρκετή για να καταλήξει σε τίτλο επάρκειας, αθλητικές δραστηριότητες που θα ικανοποιούν τα ταλέντα και τις δεξιότητες των μαθητών ενώ παράλληλα θα προβλέπει δραστηριότητες για την ανάπτυξη της αισθητικής και μουσικής του καλλιέργειας.
•           Ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να λειτουργήσει, να εμπνευστεί και να εμπνεύσει, να αναπνεύσει τόσο ο ίδιος, όσο και οι μαθητές του. Ένα σχολείο, στο οποίο κυρίαρχη λειτουργία δεν θα είναι η μετάδοση γνώσεων, αλλά η παιδαγωγική λειτουργία.
Διεκδικούμε:
•           Κτιριακή υποδομή, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου τύπου σχολείου. Ακόμη δεν έχουμε δει από τον Ο.Σ.Κ. σχέδια νέων διδακτηρίων, που να είναι προσανατολισμένα σ' αυτή την κατεύθυνση.
•           Σίτιση με ευθύνη της πολιτείας. Βοηθητικό προσωπικό μόνιμο και όχι μέσα από τα προγράμματα stage (τραπεζοκόμους για τη σίτιση, Γραμματείς για το Διοικητικό έργο των 6/θ και πάνω Σχολείων κλπ).
•           Υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα (υπολογιστές, μουσικά όργανα - αθλητικό - εικαστικό υλικό - ξενόγλωσσα βιβλία) που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ολοήμερου Σχολείου.
•           Αναλυτικά Προγράμματα, που θα αντιμετωπίζουν ενιαία τα γνωστικά αντικείμενα, ώστε ο σημερινός απογευματινός κύκλος να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πρωινού.
•           Η προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη μέρα να είναι τέτοια, ώστε να μην επιβαρύνεται ο μαθητής με εργασία στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι τα τμήματα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ολιγομελή και ομοιογενή, ώστε η προετοιμασία να είναι ουσιαστική. Η τσάντα να μένει στο σχολείο. Για να συμβεί αυτό πρέπει η ύλη των μαθημάτων για την επόμενη μέρα να είναι τέτοια, ώστε να μπορούν οι μαθητές να τη διεκπεραιώνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα και τα τμήματα να είναι ολιγομελή στα πρότυπα των Ολιγοθεσίων Σχολείων, ώστε η προετοιμασία να είναι ουσιαστική και να εφαρμόζεται η Ενισχυτική Διδασκαλία.
•           Οι συνάδελφοι των ειδικών μαθημάτων να έχουν αποδεδειγμένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στη διδασκαλία μικρών μαθητών και να αποτελούν μέρος του προσωπικού του σχολείου. Υπάρχει, άλλωστε, σχετική θέση της ΔΟΕ για ίδρυση νέων οργανικών θέσεων σε ομάδες σχολείων.
•           Όπου είναι δυνατόν να αναλάβουν και να διδάξουν δάσκαλοι τα αντικείμενα για τα οποία δε χρειάζονται Ειδικότητες και κατέχουν οι ίδιοι βασικές γνώσεις (π.χ. πληροφορική, θέατρο, χορός, εικαστικά κλπ)
•           Το μάθημα της Πληροφορικής να διδάσκεται βάσει αναλυτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών με κατάλληλο λογισμικό.
•           Να μη γίνεται κατάχρηση της συμπλήρωσης ωραρίου στο Ολοήμερο Σχολείο, γιατί αυτό από μόνο του αδυνατίζει την προσφερόμενη ποιότητα εκπαιδευτικού έργου.
•           Να διαφυλαχθεί ο πρωτεύων λόγος ύπαρξης του Ολοήμερου Σχολείου που δεν είναι άλλος από την παιδαγωγική αποστολή του, η οποία όμως - παράλληλα - απαντά και σε κοινωνικά αιτήματα. Το τελευταίο όμως να παραμένει αποτέλεσμα του πρώτου.
•           Να τοποθετηθεί δεύτερος Υποδιευθυντής - Υπεύθυνος Ο.Σ. στα 10/θ και πάνω Σχολεία.
•           Η ώρα σίτισης - ξεκούρασης (14:00 - 14:40) να λαμβάνεται ως διδακτική, όταν ο αριθμός των μαθητών είναι πάνω από 50, όχι μόνο για τον Υπεύθυνο αλλά και για το δεύτερο εκπαιδευτικό του Ολοήμερου.
•           Να διασφαλιστεί το ωράριο των εκπαιδευτικών, να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεργάζονται οι διαφορετικές ειδικότητες του Ο.Σ. και να δοθούν κίνητρα στους υπηρετούντες σ' αυτά.
•           Εάν δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία ως Ολοήμερα σε πλήρη ανάπτυξη, δε χρειάζεται να κακοποιείται ο θεσμός με βιαστικές επεκτάσεις, που μόνο απαξίωση επιφέρουν...»

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με βάση τις παραπάνω θέσεις, έθεσε καταρχήν  το ζήτημα της αιφνιδιαστικής ανακοίνωσης των 800 σχολείων με αναμορφωμένο πρόγραμμα χωρίς να ερωτηθούν οι Σύλλογοι Διδασκόντων, όπως είχε γίνει για τα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. και Συλλόγους διδασκόντων γι' αυτό. Εκφράστηκε ο προβληματισμός  σχετικά με την επιστημονική τεκμηρίωση βασικών αλλαγών που εισάγονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (αύξηση υποχρεωτικής παραμονής στο σχολείο των μαθητών Α΄ και Β΄ τάξης, Αγγλική Γλώσσα και εκμάθηση Η/Υ από την Α΄ τάξη, διδασκαλία των Τεχνολογιών από καθηγητές πληροφορικής κι όχι από δασκάλους με σχετική γνώση και πιστοποίηση) καθώς και σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές και το βοηθητικό προσωπικό που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου. Τονίστηκε πως όλες αυτές οι αλλαγές πραγματοποιούνται δίχως «επιπλέον δαπάνη για τον προϋπολογισμό» γεγονός που δε συνάδει με την είσοδο τόσων νέων αντικειμένων στο σχολείο, που εύλογο είναι να απαιτούν και το ανάλογο προσωπικό.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έδωσε, στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν,  τις  παρακάτω απαντήσεις:
  • Η λειτουργία των 800 σχολείων αναμορφωμένου προγράμματος είναι κίνηση βελτίωσης των υπαρχόντων σχολείων διευρυμένου ωραρίου, στα οποία μπαίνουν, στο υποχρεωτικό τους πρόγραμμα, η Ξένη Γλώσσα και οι Υπολογιστές. Τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά 2011-2012 θα λειτουργήσουν 160 πιλοτικά ολοήμερα σχολεία με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα (το οποίο θα δοθεί στη ΔΟΕ) στην κατεύθυνση του Νέου Σχολείου που ανακοινώθηκε από την Υπουργό Παιδείας.
  • Για την επιστημονική τεκμηρίωση των αλλαγών: Απάντησε πως η εισαγωγή της Ξένης Γλώσσας και των Υπολογιστών από την Α' και Β' τάξη ισχύει σε πολλές χώρες (π.χ. Αυστρία, Νορβηγία, Φινλανδία) και ότι αυτά τα αντικείμενα δεν έχουν «γνωστικό βάρος» και θα γίνονται στις μικρές τάξεις (Α' & Β') με «παιγνιώδη» τρόπο. Αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (τις οποίες έδωσε στη ΔΟΕ) για τη διδασκαλία των Νέων Τεχνολογιών και της Ξένης Γλώσσας από την Α' τάξη, καθώς και λογισμικά που παρήχθησαν από το Π.Ι. επί προηγούμενης κυβέρνησης.
  • Για την έλλειψη χρηματοδότησης και τους διορισμούς: Δεν απαιτείται επιπλέον δαπάνη για τον προϋπολογισμό γιατί οι θέσεις ειδικοτήτων που απαιτούνται (πληροφορικής, αγγλικής γλώσσας, φυσικής αγωγής, θεατρικής αγωγής) θα καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό της Β/θμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει ή από το διορισμό αναπληρωτών και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου. Από τον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα προκηρυχθούν, για μόνιμο διορισμό οι απαιτούμενες και προβλεπόμενες θέσεις ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Για τους μόνιμους διορισμούς και τις προσλήψεις αναπληρωτών για την επόμενη σχολική χρονιά δήλωσε πως δεν είναι έτοιμη να απαντήσει.
  • Επισήμανε ότι ο Ολοήμερο σχολείο είχε ως τώρα πετύχει τον κοινωνικό όχι όμως και τον παιδαγωγικό στόχο του καθώς, επισης, πως τα 28 πιλοτικά Ολοήμερα είναι πολύ δαπανηρά κι υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για το αν πέτυχαν τους στόχους τους.
  • Με τη λειτουργία των 800 σχολείων ενοποιείται ο σύλλογος των διδασκόντων, ο οποίος στα πλαίσια της αυτονομίας του θα μπορεί να διαμορφώσει το κατάλληλο απογευματινό πρόγραμμα και τον αριθμό των ωρών ανά αντικείμενο.
  • Το αίτημα «η τσάντα στο σχολείο» δε θα μπορέσει να ικανοποιηθεί αν προηγουμένως δε μειωθεί ο όγκος της ύλης.
  • Για το αντικείμενο της Πληροφορικής θα αξιοποιηθούν καθηγητές πληροφορικής κι όχι δάσκαλοι με πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες αφού οι δάσκαλοι δεν είναι ακόμη «καταρτισμένοι» και οι καθηγητές πληροφορικής με μια σύντομη επιμόρφωση θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αντικειμένου. Και για τα δύο αντικείμενα ο σχεδιασμός του Υπουργείου προβλέπει τη χορήγηση κρατικού πιστοποιητικού στο τέλος της τρίτης τάξης του Γυμνασίου.
  • Καμία υποχρέωση προετοιμασίας του γεύματος των μαθητών (ζέσταμα φαγητού) δεν προκύπτει για τους εκπαιδευτικούς του ολοήμερου.
Ύστερα από τις παραπάνω απαντήσεις και την εκτεταμένη συζήτηση που έγινε, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι το αναμορφωμένο πρόγραμμα των 800 σχολείων έγινε με ελλιπή επιστημονική τεκμηρίωση (κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις αντικρουόμενες αποφάσεις του Π.Ι. όπου στη μεν πρώτη 09/2010 στις 27-4-2010 απορρίπτεται το πρόγραμμα και στη δεύτερη 10/2010 στις 4-5-2010 εγκρίνεται) και με βιασύνη.  Ο κλάδος μας επιμένει στη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, για όλα τα παιδιά, με βάση τις ψηφισμένες θέσεις του.  

β΄ Επιμόρφωση
            Η Υφυπουργός Παιδείας ανακοίνωσε πως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, και θα γίνει μέσα στον εργάσιμο χρόνο τους, θα αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε προαιρετική βάση και θα γίνει στα αντικείμενα που θα επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί με βάση την έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στα σχολεία με ερωτηματολόγια.
            Δήλωσε πως θα υπάρξει αξιοπρεπής αποζημίωση των εκπαιδευτικών, χωρίς να καθορίσει το ύψος της,  που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Την ευθύνη του προγράμματος θα έχουν ο ΟΕΠΕΚ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

γ΄ Ειδική Αγωγή
            Η Υφυπουργός Παιδείας ανακοίνωσε πως πρόθεση του Υπουργείου είναι να διεξαχθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας διαγωνισμός ΑΣΕΠ για την Ειδική Αγωγή, κατά τη διάρκεια του σχολ. έτους 2010 - 2011. Για το σκοπό αυτό απέστειλε σχετική επιστολή στον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Βέη.
            Οι θέσεις ορίζονται σε 500 για δασκάλους και νηπιαγωγούς Ειδικής Αγωγής. 
 
Από τη Δ.Ο.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: