Τρίτη 29 Ιουνίου 2010

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο


Ακόμη και στις μητέρες με τρία παιδιά (και άνω) εργαζόμενες στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ επιβάλλεται η προσθήκη έως και 15 έτη στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης εντός τριετίας (2011-2013) με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο παρουσιάζουν ολόκληρο σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ».
Εκτός από τις δυσμενείς αλλαγές στη συνταξιοδότηση, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών καθιερώνει από το 2015 το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων (όπως και στον ιδιωτικό τομέα) το οποίο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μειώσεις έως και 30%. Εξάλλου καθιερώνεται η ειδική εισφορά (νέος ΛΑΦΚΑ) και στους συνταξιούχους του Δημοσίου από 1.8.2010 για ποσό κύριας σύνταξης άνω των 1.400 ευρώ (από 3% έως 10% ανάλογα με το ποσό της σύνταξης), καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των αγάμων ανηλίκων θυγατέρων, επεκτείνονται οι απαγορεύσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου που εργάζονται ενώ βελτιώνεται και για τους δημοσίους υπαλλήλους ο υπολογισμός της σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση (σ.σ. σύνταξη από δύο Ταμεία και άνω). Αξιοσημείωτη είναι η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία από 1.1.2011 θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ όλοι οι πρωτοδιοριζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι.
Οι ανατροπές στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ αρχίζουν το 2011. Μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος προβλέπεται για τις αλλαγές στον τρόπο υπολογι σμού των συντάξεων που θα εφαρμοστεί το 2015 και θα είναι ενιαίος τόσο στο Δημόσιο όσο και στο σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών κατατίθεται εντός των προσεχών ημερών στη Βουλή(σ.σ.: δεν έχει σχέση με το νομοσχέδιο Λοβέρδου το οποίο ήδη κατατέθηκε στη Βουλή).
Η βασική ρύθμιση του νομοσχεδίου συνίσταται στο ότι γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίες μέχρι 31/12/2010 θα έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 50ό, εξισώνονται σταδιακά από 1/1/2011, εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών, με τους άνδρες που έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 65ο.
Στο νομοσχέδιο ορίζεται ρητώς ότι όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2010 δεν θίγονται από τις διατάξεις του νέου νόμου. Για τα πρόσωπα αυτά θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νέου νόμου διατάξεις που αφορούν τόσο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: