Τρίτη 29 Ιουνίου 2010

Καλός φοιτητής, καλό πανεπιστήμιο


Οι επιδόσεις   των φοιτητών  και το πόσοι  ολοκληρώνουν  τις 
σπουδές  εντός του προβλεπόμενου   χρόνου και πόσοι καθυστερούν θα 
συμπεριληφθούν   στα κριτήρια  για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων

Οι επιδόσεις των φοιτητών στα πανεπιστημιακά μαθήματα, η διάρκεια των σπουδών τους μέχρι την απονομή του πτυχίου, η απορροφητικότητά τους στην αγορά εργασίας και άλλα κριτήρια που αφορούν τους φοιτητές θα συμπεριληφθούν πιθανότατα στην αξιολόγηση των πανεπιστημίων.
Στον νέο νόμο πλαίσιο για τη λειτουργία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που - όπως ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο στην 64η Σύνοδο Πρυτάνεων η κ. Αννα Διαμαντοπούλου- επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας προκειμένου να αρχίσει από τον Σεπτέμβριο διαβούλευση θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική λογοδοσία και αξιολόγηση των ιδρυμάτων, προκειμένου η Πολιτεία να τους παραχωρήσει πλήρη οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Τα ιδρύματα θα υπογράφουν ένα 4ετές «συμβόλαιο» με το υπουργείο Παιδείας και στη συνέχεια θα αυτοδιαχειρίζονται όλα τα κονδύλια που τους αναλογούν.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», σχεδιάζεται να συμπεριληφθούν στα κριτήρια της αξιολόγησης (άρα και χρηματοδότησης) κάθε ιδρύματος και στοιχεία που αφορούν τους φοιτητές. Τέτοια κριτήρια θα είναι οι επιδόσεις των φοιτητών, το πόσοι ολοκληρώνουν τις σπουδές εντός του προβλεπόμενου χρόνου και πόσοι καθυστερούν, αλλά και το αν και πόσο σύντομα βρίσκουν εργασία οι απόφοιτοι σε τομείς της ειδικότητάς τους. Το κριτήριο της διάρκειας των σπουδών είναι σημαντικό για πολλά ΑΕΙ, δεδομένου ότι σήμερα, και παρά το γεγονός ότι η έννοια του «αιώνιου φοιτητή» έχει τύποις καταργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, ποσοστό 42% των φοιτητών ολοκληρώνει τις σπουδές αρκετά αργότερα από την προβλεπόμενη διάρκειά τους, ενώ η χώρα μας εμφανίζει και το μικρότερο στην Ε.Ε. ποσοστό αποφοίτων, με λιγότερους από 10 αποφοί τους ανά 100 φοιτητές.  
Θετικοί οι πρυτάνεις
Στην προοπτική αυτή είναι θετικοί και οι πρυτάνεις των ιδρυμάτων, οι οποίοι στην ανακοίνωσή τους μετά τη Σύνοδο ανέφεραν ότι «θα πρέπει να ορισθεί ο χρόνος της μέγιστης διάρκειας της φοίτησης, κατά τα διεθνή πρότυπα». Επίσης, θετικοί εμφανίζονται και όσον αφορά τον επερχόμενο «Καλλικράτη», δηλαδή τις ενοποιήσεις, συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι αναγκαίες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με πρωτοβουλία των ίδιων των ιδρυμάτων προς την κατεύθυνση της διοικητικής συνεργασίας, της συγχώνευσης εκπαιδευτικών μονάδων, της ένταξης των τμημάτων σε σχολές, για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και την αντιμετώπιση φαινομένων γιγαντισμού. Αντιθέτως, επιφυλάξεις εκφράζουν οι πανεπιστημιακοί για τα Συμβούλια Διοίκησης που σχεδιάζεται να αντικαταστήσουν τις πρυτανικές αρχές (οι οποίες θα αποφασίζουν μόνο επί ακαδημαϊκών θεμάτων), καθώς προβλέπεται συμμετοχή και εξωπανεπιστημιακών στη διοίκηση των ΑΕΙ.
Επίσης, στο νέο εξεταστικό σύστημα που θα μελετηθεί μαζί με τις αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια θα έχουν μεγαλύτερο ρόλο καθώς θα καθορίζουν τη βαρύτητα των μαθημάτων, ενώ η εισαγωγή των νέων φοιτητών θα γίνεται πλέον σε επίπεδο σχολής και μετά το πρώτο έτος, βάσει των επιδόσεών τους (που φυσικά θα κρίνουν τα ΑΕΙ) θα πηγαίνουν σε συγκεκριμένο τμήμα.
ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Τα πανεπιστήμια θα υπογράφουν 4ετές «συμβόλαιο» με το υπουργείο Παιδείας και στη συνέχεια θα αυτοδιαχειρίζονται όλα τα κονδύλια
«Δεν καταργείται το πανεπιστημιακό άσυλο»
Η κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απέκλεισε με χθεσινές δηλώσεις της το ενδεχόμενο κατάργησης του πανεπιστημιακού ασύλου και τόνισε ότι η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων θα εξακολουθήσει να γίνεται από το κράτος. Επίσης, η υπουργός Παιδείας εξήγγειλε
από τη Θεσσαλονίκη και στρατηγικό σχέδιο για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας. Εκτός από την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της στα σχολεία, θα ιδρυθεί Εθνικό Συμβούλιο για τη Γλώσσα με συμμετοχή προσωπικοτήτων κύρους, το οποίο θα ορίζει την εθνική στρατηγική στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Στόχος είναι ένας οργανισμός, όπως για παράδειγμα το Goethe ή το Βρετανικό Συμβούλιο, που θα υποστηρίζει την ελληνική γνώση και την ελληνοφωνία.
«Αν σήμερα η αγγλική γλώσσα είναι για όλους τους λαούς του κόσμου η πρώτη ξένη γλώσσα που προτιμάται από ανάγκη, ας κάνουμε την ελληνική, την πρώτη ξένη γλώσσα που θα προτιμάται από άποψη!», είπε χαρακτηριστικά η κ. Διαμαντοπούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: