Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

Λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί- Λειτουργικά κενά


Κωνσταντινίδης Φίλιππος
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας               
ΚΙΝ:  6979975303
E-mail: filipposkon1@gmail.com
fb: Φίλιππος Κωνσταντινίδης

                                                              «Λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί»

Προσοχή στον τρόπο τοποθέτησης !!!!  κοιτάξτε τις ομάδες σχολείων 

Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:
Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
- Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές  θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
-  Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων της παραγράφου αυτής τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. (2) συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: