Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών«Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών»

 Ελλείψεις Εκπ/κων
Τα κενα που καταθέσαμε στην ΔΟΕ και στους αιρετούς ΚΥΣΠΕ
Π.Ε. 70             17
Π.Ε..60             16
              Π.Ε. 06               5
                                                      Π.Ε..11                7
                                                      Π.Ε..16                9
                                                      Π.Ε..71,61         32
                                              ΑΙΡΕΤΟΊ ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας
       
"Τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 06 (Αγγλικής Γλώσσας) από μετάταξη "

Δεν υπάρχουν σχόλια: