Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2015-2016

                         
                      
                                                          ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ70Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 & ΣΜΕΑΕ που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, όπως αυτοί αναφέρονται στους επισυναπτόμενους ονομαστικούς πίνακες. Οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, καθώς και πρόσφατα (τελευταίου τριμήνου) δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων (οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης) κατά περίπτωση, έως την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015, αυτοπροσώπως στη Δ/νση Π.Ε. Μαγνησίας στον 1ο όροφο. Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλλει αίτηση Βελτίωσης θέσης για το σχολικό έτος 2014-2015, δεν απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά, αλλά μόνο τη δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων.