Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αύριο Δευτέρα 7/9 και Τρίτη 8/9/2015 οι εκπ/κοι, που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, οι εκπ/κοι ειδικοτήτων 
-με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΠΕ, 
-με αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ, 
-μεταταγμένοι, 
 -εκπ/κοι που βρίσκονται στην διάθεση,
 θα δηλώσουν σχολεία τοποθέτησης και θα τοποθετηθούν   με βάση τα μόρια μετάθεσης. Η τοποθέτηση θα είναι μόνο για το σχολικό έτος 2015-2016.
Να υπενθυμίσω οι υπεράριθμοι τοποθετούνται με βάση τις ομάδες σχολείων.
Για όλα τα παραπάνω η δ/νση Π.Ε. Μαγνησίας θα ανακοινώσει τα λειτουργικά κενά αύριο Δευτέρα.
Υπολογίζω Τετάρτη Πέμπτη να γίνουν οι τοποθετήσεις και εως Σάββατο οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ.

                                                              Φίλιππος Κωνσταντινίδης