Δευτέρα 13 Ιουλίου 2009

Αποσπάσες Εκπαιδευτικών ΠΕ 2009-2010

Αποσπάσεις απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΤΣΠΕ http://www.doe.gr/1nea/aposp2009.xls
Αποσπάσεις ΠΕ & ΔΕ στο εξωτερικό http://www.doe.gr/1nea/aposp2009.xls
Αποσπάσεις σε ΑΕΙ http://www.doe.gr/1nea/apaei2009.xls
Αποσπάσεις σε ΤΕΙ http://www.doe.gr/1nea/aptei2009.xls
Αποσπάσεις σε ΟΕΕΚ http://www.doe.gr/1nea/apoeek2009.xls
Αποσπάσεις σε ΠΕΚ http://www.doe.gr/1nea/apospek2009.pdf
Αποσπάσσεις σε ΚΥ του ΥΠΕΠΘ 1/7 - 31/8/2009 http://www.doe.gr/1nea/apky2009b.pdf
Αποσπάσεις σε ΚΥ του ΥΠΕΠΘ 1/0/2009 - 31/8/2012 http://www.doe.gr/1nea/apky2009.pdf
Ανανεώσεις αποσπάσεων σε ΚΥ του ΥΠΕΠΘ http://www.doe.gr/1nea/anky2009.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: