Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

Ανακοινώνονται 10.000 μεταθέσεις εκπαιδευτικών

ΕΡΕΥΝΑ του Χρήστου Κάτσικα, Εφημρίδα ΤΑ ΝΕΑ

Πάνω από 25.000 εκπαιδευτικοί (10.000 από την Α/βάθμια και πάνω από 15.000 από τη Β/βάθμια) που υπέβαλαν φέτος αίτηση περιμένουν με αγωνία την επόμενη περίοδο την ανακοίνωση των μεταθέσεων από το Υπουργείο Παιδείας.
Μέχρι τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ανακοινωθούν σταδιακά οι μεταθέσεις περίπου 10.000εκπαιδευτικών αρχικά σε πειραματικά, μουσικά, διαπολιτισμικά σχολεία, ΣΜΕΑ κλπ, και στη συνέχεια οι μεταθέσεις στα Πανεπιστήμια και στους φορείς του Υπουργείου Παιδείας (Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης, ΟΕΕΚ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Ακαδημία Αθηνών, κλπ). και οι μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή.
Πέρυσι ικανοποιήθηκε το 48% των αιτήσεων των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας εκπαίδευσης και το 37% των αιτήσεων των εκπαιδευτικών Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Ο μ.ο. των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας εκπαίδευσης της τελευταίας δεκαετίας είναι 45%.
Οι φετινές μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν με την ισχύουσα νομοθεσία, από το 2011 ωστόσο, θα υπάρξουν αλλαγές οι οποίες θα ανακοινωθούν μέσα στο Μάρτιο στο Πολυνομοσχέδιο που θα περιέχει ανάμεσα σε άλλα αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΦΕΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Τύπος αίτησης μετάθεσης
Αριθμός αιτήσεων
Από περιοχή σε περιοχή 9.422
Νοηματική γλώσσα των κωφών και στη Braille των τυφλών 9
Αίτησης για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ 428
Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 68
Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών σε πειραματικά σχολεία μη ενταγμένα στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. 10
Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών σε πειραματικά σχολεία ενταγμένα στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. 118

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών είναι:
1)η συνολική υπηρεσία
2)η συνυπηρέτηση
3)οι οικογενειακοί λόγοι
4)οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
5)η εντοπιότητα
6)η πρώτη προτίμηση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:
α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
στ) στην πρώτη προτίμηση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Για τις τρέχουσες μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία, τα κριτήρια έχουν ως εξής:

Κριτήρια Μεταθέσεων στα Πειραματικά Σχολεία
ΠΡΟΣΟΝ
ΜΟΝΑΔΕΣ
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διδακτορικό
15 μονάδες
Μεταπτυχιακό (Master)
10 μονάδες
(συνολικά μέχρι 18 μονάδες)
Μεεκπαίδευση
2εής μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο ή ισότιμος τίτλος
10 μονάδες

Άλλα Πτυχία Πανεπιστημιακά
Πρώτο Πτυχίο
7 μονάδες
Άλλο πτυχίο πέραν του πρώτου
3 μονάδες
(συνολικά μέχρι 10 μονάδες)
Επιμόρφωση
ΣΕΛΔΕ
4 μονάδες

ΠΕΚ
1 μονάδα (για διάρκεια από 180 – 300 ώρες)
2 μονάδες (για διάρκεια από 300 ώρες και άνω)ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ)
2 μονάδες
Ξένη Γλώσσα
Επάρκειαή Proficiency / Grosses / Superier
2 μονάδες για κάθε γλώσσα
(συνολικά μέχρι 3 μονάδες)

Άσκηση Διοικητικού και Καθοδηγητικού Έργου
Διευθυντής
1 μονάδα για κάθε έτος (και συνολικά μέχρι 3 μονάδες)
Υποδιευθυντής ή Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων
0,5 μονάδα για κάθε έτος (και συνολικά μέχρι 1 μονάδα)
Σχολικός Σύμβουλος ή Προϊστάμενος Δ/νσης ή Γραφείου
1 μονάδα για κάθε έτος (και συνολικά μέχρι 4 μονάδες)Προϋπηρεσία σε πειραματικά
0,5 μονάδα για κάθε έτος
(και συνολικά μέχρι 3 μονάδες)Διδακτική εμπειρία (αρχαιότητα)
0,5 μόρια για πέραν της πενταετίας και μέχρι το 30ο έτος (ανώτατο όριο μορίων 12,5)

Συνεκτιμώμενα Στοιχεία (5 μονάδες)
1. Μεταπτυχιακά που δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε τίτλο.
2. Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες ή προγράμματα επιμορφωτικού περιεχομένου.
3. Άλλοι τίτλοι σπουδών που δεν έχουν μοριοδοτηθεί.
4. Τίτλοι ξένων γλωσσών που δεν έχουν μοριοδοτηθεί.
5. Τίτλος Παιδαγωγικού Τμήματος που λήφθηκε με τη διαδικασία της εξομοίωσης.
6. Συγγραφικό έργοΕπί ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη κατ’ αξιολογική σειρά:
1. Η γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου, αν υπάρχει.
2. Διδακτορικό δίπλωμα.
3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.
4. Μετεκπαίδευση
5. Άλλα πανεπιστημιακά πτυχία.
6. Αρχαιότητα
7. Η βαθμολογία στα συνεκτιμώμενα στοιχεία.Για τις μεταθέσεις στα Ειδικά Πειραματικά Σχολεία προηγούνται όσοι υποψήφιοι διαθέτουν:
α) διδακτορικό τίτλο στην Ειδική Αγωγή,
β) μεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική Αγωγή,
γ) μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, ακόμα κι αν υπολείπονται σε σύνολο μορίων σε σχέση με υποψηφίους που δεν έχουν αυτό το προσόν.

Πώς γίνονται οι τοποθετήσεις μετά από τη μετάθεση (σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο)
Συνεξετάζονται από το ΠΥΣΔΕ βάσει των μορίων τους: Οι μετατιθέμενοι από άλλους νομούς - Αυτοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ - Οι νεοδιόριστοι για να πάρουν οριστική τοποθέτηση - Όσοι ζητούν βελτίωση θέσης
Στο σύνολο των μορίων υπολογίζονται: Μόρια δυσμενών συνθηκών - Μόρια συνολικής υπηρεσίας - Μόρια γάμου και παιδιών - Μόρια εντοπιότητας. Η εντοπιότητα υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπαιδευτικός - Μόρια συνυπηρέτησης. Η συνυπηρέτηση υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγοςΑμοιβαίες μεταθέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, δια της διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.
Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις
β. Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη και γ. να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.Τι προτείνουν οι εκπαιδευτικοί
Η ΟΛΜΕ προτείνει να θεσμοθετηθούν αυστηρά χρονοδιαγράμματα για όλες τις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών, έτσι ώστε την 1η του Σεπτέμβρη να βρίσκονται οι καθηγητές/-τριες στις θέσεις τους. Συγκεκριμένα, όλες οι μεταθέσεις, αποσπάσεις και διορισμοί να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου, και πριν την έναρξη του διδακτικού έτους να έχουν προσληφθεί αναπληρωτές σε ενδεχόμενα λειτουργικά κενά. Η εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών να ολοκληρώνεται, σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη του διδακτικού έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: