Δευτέρα 17 Μαΐου 2010

Θέσεις για την παιδεία στο σχέδιο Καλλικράτης

Οι αρμοδιότητες των περιφερειών που αφορούν τον τομέα παιδείας σύμφωνα με το σχέδιο νόμου«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Δεν υπάρχουν σχόλια: