Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010

Συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τα 800σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος1.   Ολοήμερο δημοτικό και νηπιαγωγείο
       Θέσεις του κλάδου
 2.   Διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. για τους κλάδους Νηπιαγωγών και    Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια: