Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

Aξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από Σχολικό Σύμβουλο

Αθήνα  17/6/2010
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σχετικά με τη Συλλογή «στατιστικών στοιχείων» για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από Σχολικό Σύμβουλο
            Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, αφού έλαβε υπόψη του την απόφαση του Α' Συλλόγου Π.Ε.Αθηνών σχετικά με τη Συλλογή «στατιστικών στοιχείων» για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από το Σχολικό Σύμβουλο κ.Πατσάλη Χρίστο αποφάσισε τα εξής:
Το ερωτηματολόγιο με τίτλο «Στατιστικά Στοιχεία» που στάλθηκε από το συγκεκριμένο Σχολικό Σύμβουλο στα δημοτικά σχολεία του 3ου Γραφείου Π.Ε. Αθηνών, περιέχει ερωτήματα με τα οποία  ο διευθυντής καλείται ν' αναλάβει ρόλο  αξιολογητή  - ελεγκτή  του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών και δε διασφαλίζεται ότι τα συμπεράσματα που θα προκύψουν δε θα χρησιμοποιηθούν εναντίον τους.
Για το λόγο αυτό, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
  • Καλεί το Σχολικό Σύμβουλο να αποσύρει το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο
  • Καλεί τους συναδέλφους διευθυντές και εκπαιδευτικούς να μη το συμπληρώσουν και τους παρέχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη για την πράξη τους αυτή.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: