Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010

10 αλλαγές της τελευταίας στιγμής

Πλασματικός χρόνος από 1 έως 5 χρόνια παρέχεται σε δημοσίους υπαλλήλους που έχουν από 1 έως 3 παιδιά, ενώ κερδισμένες κατά δύο χρόνια βγαίνουν οι γυναίκες του Δημοσίου, που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Οι «10» αλλαγές της τελευταίας στιγμής που κατατέθηκαν στη Βουλή, επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, από τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου αφορούν γυναίκες, τους έχοντες παιδιά, τις άγαμες θυγατέρες, που φέτος συμπληρώνουν το 50ό έτος ηλικίας, τους ανάπηρους, όσους έκαναν μεταμόσχευση και τους στρατιωτικούς.
Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο που σήμερα ψηφίζεται επί του συνόλου από την Ολομέλεια, «Το Δημόσιο εγγυάται τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο», σύμφωνα με τη δέσμευση του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου την περασμένη εβδομάδα. Διευκρινίζεται δε, ότι με την εισφορά του ΛΑΦΚΑ θα καλυφθούν τα ελλείμματα των κλάδων κύριας σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι «10» καίριες αλλαγές:
1Κερδίζουν δυο χρόνια οι γυναίκες του Δημοσίου, που υπάγονται στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, καθώς θα συνταξιοδοτούνται στο 58ο έτος της ηλικίας τους, αντί 60ού, αρχικώς. Περιορίζεται κατά έναν χρόνο στο 54ο έτος (από 55ο έτος αρχικά) από το 2011 η ηλικία συνταξιοδότησης, για το 2012 αυξάνει κατά 2 έτη (αντί 2,5 ετών) στο 56ο έτος (αντί 57,5 ετών), το 2013 στο 58ο (αντί 60ού).
2Αναγνωρίζεται για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους (ακόμα και ασφαλισμένους από το 1993 και μετά) πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, που ανέρχεται σε 1 έτος για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη για κάθε επόμενο και μέχρι το τρίτο παιδί. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπ' όψιν για τη θεμελίωση και την προσαύξηση της σύνταξης, με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει 15 χρόνια πραγματική δημόσια υπηρεσία. Εν τούτοις, θα κοστίζει ακριβά, καθώς απαιτείται καταβολή του 20% επί του συνόλου των αποδοχών.
3Στο 50ό έτος και όχι στο 55ο η συνταξιοδότηση για όσους έχουν ανίκανα για βιοποριστική εργασία παιδιά κι εφόσον έχουν 25ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
4Δικαίωμα συνταξιοδότησης εκτός των άγαμων θυγατέρων και των άπορων άγαμων αδελφών έχουν και οι άγαμοι γιοι ή αδελφοί. Αφορά τα ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενα που σπουδάζουν.
5Κατ' εξαίρεσιν, οι ενήλικες άγαμες θυγατέρες που αποκτούν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από γονείς (εντάσσονται και όσοι κατατάχθηκαν στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας ή στο Πυροσβεστικό) που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31/12/1982 δικαιούνται σύνταξη, εφόσον πληρούν αθροιστικά τρεις προϋποθέσεις: δεν έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, δεν έχουν φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή επίσης μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου αναγόμενο σε ετήσια βάση και στις 31/12/2010 να έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους. Η σύνταξη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου.
6Χορήγηση πλήρους σύνταξης μετά τη συμπλήρωση 15ετίας και για δημοσίους υπαλλήλους που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων, ενός άνω ή ενός κάτω άκρου, εκτός όσων πάσχουν από αιμορροφιλία Α ή Β, μυασθένεια-μυοπάθεια. Ενώ απαλείφθηκε το ποσοστό αναπηρίας 67%.
7Εντάσσονται στο ευνοϊκό συνταξιοδοτικό καθεστώς δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφρά) ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α ή Β, μυασθένεια-μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων, ενός άνω ή ενός κάτω άκρου. Ειδικά για μεταμόσχευση μυελού οστών ή συμπαγών οργάνων ισχύει αναδρομικά από το 2007 (δημοσίευση Νόμου 3 620).
8Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πάνε από 1.1.2011 και όσοι υπηρέτησαν οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ ή ΕΠΥ) και μετά κατατάχθηκαν σε Σώματα Ασφαλείας ή Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο. Αφορά τους διοριζόμενους από 1/1/2011.
9Στον χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος προσμετράται και ο ελάχιστος χρόνος σπουδών στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικής, για την απόκτηση ενός πτυχίου ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον δεν λογίζεται ως συντάξιμος χρόνος. Αφορά ουσιαστικά το δεύτερο κ.ο.κ. πτυχίο.
10 Με ειδικό νόμο και όχι με απλές υπουργικές αποφάσεις, θα καθορίζονται οι μονάδες και οι υπηρεσίες, στις οποίες ο χρόνος πραγματικής υπηρέτησης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και μέχρι 5 έτη. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται με βάση την αποζημίωση, πέραν του πενθημέρου που έχει οριστεί με τον Νόμο 1249/1982. * 

Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: