Τρίτη 27 Ιουλίου 2010

ΔΗΜΟΣΙΟ Ποιοι σώζονται, ποιοι θίγονται με το νέο Ασφαλιστικό

Τυχεροί και άτυχοι στο Δημόσιο: Μειώνονται οι συντάξεις με τον νέο τρόπο υπολογισμού στον νέο ασφαλιστικό νόμο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκη, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010, από ΤΑ ΝΕΑ

Τα μυστικά του νέου ασφαλιστικού νόμου για τους δημοσίους υπαλλήλους, ο οποίος έχει σταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ».

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να εκδοθεί η πρώτη ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών ώστε να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των ενδιαφερομένων.

1Η εξαγορά του χρόνου ασφάλισης
α) Χρόνος σπουδών: Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά, θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, ύστερα από εξαγορά, και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής, καθώς και ο χρόνος σπουδών σε μέσες επαγγελματικές σχολές. Ο ανωτέρω χρόνος σπουδών αναγνωρίζεται ως συντάξιμος εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών. Οσα από τα πρόσωπα αυτά αναγνωρίζουν τον χρόνο σπουδών ως συντάξιμο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια μόνο μέχρι δύο (2) έτη από την εκπαιδευτική άδεια μπορούν να υπολογίζουν ως συντάξιμο χρόνο. Χρήση αυτής της διάταξης δεν μπορούν να κάνουν όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31-12-2010.
β) Χρόνος άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού: Θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας με την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε ένα έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο έτη για κάθε επόμενο παιδί μέχρι το τρίτο. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει 15ετή πραγματική δημόσια υπηρεσία.

γ) Χρόνος στρατιωτικής θητείας: Οσοι μέχρι 31-12-97 συμπληρώνουν 25 έτη υπηρεσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, δεν χρειάζεται εξαγορά της θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να εξαγοράσουν αυτόν τον χρόνο. Οι ασφαλισμένοι από 1-1-83 και μετά, στην 25ετία που απαιτείται για την εξαγορά ή μη του χρόνου της θητείας μπορούν να συμπεριλάβουν και χρόνο διαδοχικής ασφάλισης για τη συμπλήρωσή της.

Τα όρια ηλικίας που ισχύουν για κάθε έτος που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα ισχύουν πάντα. Π.χ. μία μητέρα με ανήλικο παιδί που το 2011 έχει 24 χρόνια υπηρεσίας μπορεί να αναγνωρίσει 1 έτος από τα πλασματικά έτη και έτσι να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011, το όριο όμως ηλικίας των 52 ετών που απαιτείται είναι απαραίτητο για να λάβει τη σύνταξη. Διαφορετικά θα συμπλήρωνε 25ετία το 2012, οπότε θα έπρεπε να συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.

2 Δεν θίγονται από τις επερχόμενες αλλαγές
1) Ολοι οι διορισθέντες μέχρι 31-12-82. Ολες οι παντρεμένες γυναίκες είτε έχουν παιδιά είτε δεν έχουν μπορούν να αποχωρήσουν, όποτε θέλουν, σήμερα ή και μετά το 2010, γιατί έχουν συμπληρώσει 24,5 χρόνια υπηρεσίας και δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

Ολοι όσοι συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν και μετά το 2010 τα 35 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας. Από τα 35 χρόνια υπηρεσίας τουλάχιστον τα 25 είναι απαραίτητο να είναι στο Δημόσιο (στην 25ετία υπολογίζεται και η στρατιωτική θητεία για τους άνδρες), τα υπόλοιπα μπορεί να είναι και στον ιδιωτικό τομέα και θα χρειαστεί εξαγορά για την αναγνώριση. Αυτοί σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αποχωρήσουν και με λιγότερα χρόνια, με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν, τα γνωστά εξάμηνα που προστίθενται από 1-1-98 Χωρίς Οριο Ηλικίας (ΧΟΗ). Αν π.χ. η 25ετία συμπληρώθηκε το 2001, από την ημερομηνία συμπλήρωσής της και μετά απαιτούνται συνολικά 34 έτη χωρίς όριο ηλικίας κ.ο.κ.

2) Διορισθέντες από 1-1-83 έως 31-12-92: Μητέρες ανηλίκων που στις 31-12-2010 έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης και έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας. Σ΄ αυτές η σύνταξη θα καταβληθεί όταν συμπληρώσουν το 50ό έτος της ηλικίας. Αν το 50ό έτος συμπληρώνεται μετά το 2010, δεν αλλάζει τίποτε γι΄ αυτές.

Μητέρες με τρία παιδιά και άνω.: Χρειάζεται να έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια υπηρεσίας στις 31-12-2010 (στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης) και μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας όποτε θελήσουν. Δεν ενδιαφέρει να είναι τα παιδιά ανήλικα ή ενήλικα, ο αριθμός των παιδιών ενδιαφέρει την ημερομηνία που συμπληρώνεται η 20ετία.

Ολες οι υπόλοιπες κατηγορίες των γυναικών εάν συμπληρώνουν 25ετία στις 31-12-2010 μπορούν να αποχωρήσουν όταν συμπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους, όποτε αυτό συμπληρωθεί, χωρίς καμία μεταβολή στη συνταξιοδοτική τους κατάσταση.

Ολοι οι άνδρες που έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας. Αν η 25ετία συμπληρώθηκε από το 2007 και μετά απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Ολοι όσοι συμπληρώνουν 35 χρόνια υπηρεσίας στις 31-12-2010 και έχουν ηλικία 58 ετών ή όταν συμπληρώσουν την ηλικία των 58 ετών μετά το 2010.

Ολοι όσοι μέχρι 31-12-2010 έχουν 37 χρόνια, χωρίς όριο ηλικίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: