Τρίτη 10 Αυγούστου 2010

ΦΕΚ 1048 (12 Ιουλίου 2010): Τροποποίηση - Συμπλήρωση της Φ. 3/609/60745/Γ1/ 28-5-2010 (ΦΕΚ 804 /9-6-2010 τ.Β΄) Υπουργικής απόφασης με θέμα: «ορισμός 800 δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα»http://www.doe.gr/2010/fek1048.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: