Τρίτη 10 Αυγούστου 2010

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία (επισυνάπτονται οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.) http://www.doe.gr/2010/egk090810b.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: