Δευτέρα 9 Αυγούστου 2010

Αξιολογικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά περιφέρεια, κατά αξιολογική σειρά, με βάση τις συνολικές μονάδες που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι μετά το πέρας και της συνέντευξης, οι οποίοι πίνακες επικυρώθηκαν με την υπ' αριθ, Φ.353.1/72/98858/Δ1/6-8-2010 Υπουργική Απόφαση. http://www.doe.gr/2010/pin070810.xls

Δεν υπάρχουν σχόλια: