Τρίτη 3 Αυγούστου 2010

Εγκύκλιος διορισμού μονίμων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2010-2011 από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ

Υπ΄ αριθμ. Φ.361.1/207/96261/Δ1/03-08-2010 εγκύκλιος διορισμού μονίμων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2010-2011 από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ .
Επισυνάπτονται, επίσης, πίνακες διοριστέων κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60 του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, οι περιοχές που "ανοίγουν" για διορισμό το σχολικό έτος 2010-2011 καθώς και η αίτηση διορισμού.
Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που είναι διοριστέοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού ακόμα και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση αναπληρωτή. Στην περίπτωση που οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν έχουν φάκελο μέσα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, η Δ/νση ή το Γραφείο θα πρέπει να τους ανοίξει φάκελο.
Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών από τους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 για μόνιμο διορισμό σε ποσοστό 60% των κενών οργανικών θέσεων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2010-2011.
Περιοχές Διορισμού Σχολικού Έτους 2010-11
Διοριστέοι ΑΣΕΠ Δασκάλων
Διοριστέοι ΑΣΕΠ Νηπιαγωγών
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011
    στο         http://www.doe.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: