Τρίτη 3 Αυγούστου 2010

Εγκύκλιος διορισμού μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60 σχολικού έτους 2010-2011 από τον ενιαίο πίνακα διορισμών και τον πίνακα 24μήνου

Υπ ΄αριθμ. Φ.361.1/206/96260/Δ1/03-08-2010 εγκύκλιος ...      στο     http://www.doe.gr/
Επισυνάπτονται επίσης πίνακες διορισμού με τα άτομα που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από τον ενιαίο πίνακα (δηλ. πίνακα με τους Δασκάλους με τουλάχιστον 9,167 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας και πίνακα με τους Νηπιαγωγούς με τουλάχιστον 26,667 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας), ο πίνακας 24μήνου, πίνακες με τις περιοχές που "ανοίγουν" για διορισμό το σχολικό έτος 2010-2011 καθώς και η αίτηση διορισμού.
Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οι οποίοι α) έχουν προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων μηνών (24/μηνιτες) με επιτυχία σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ και β) είναι εγγεγραμμένοι σε ενιαίο πίνακα αναπληρωτών σε ποσοστό 40%, για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2010-2011.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΕ70 (με 9,167 μόρια)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΕ60 (με 26,667 μόρια)
ΠΙΝΑΚΑΣ 24μήνου (ΠΕ60)
Περιοχές Διορισμού Σχολικού Έτους 2010-11
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011 http://www.doe.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: