Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010

Μισθοδοσία μόνο μέσω τραπεζώνΜόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών θα γίνεται πλέον η μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ η Ενιαία Αρχή Πληρωμών που θα αναλάβει τη διαχείρισή της θα περνάει από κόσκινο όλες τις αμοιβές, τα επιδόματα και τα χρηματικά εντάλματα τα οποία εκδίδουν οι φορείς του Δημοσίου.
O νέος τρόπος πληρωμής αφορά τους 768.009 δημοσίους υπαλλήλους που απογράφηκαν, καθώς και ορισμένες άλλες κατηγορίες στελεχών του Δημοσίου όπως για παράδειγμα τους ειδικούς και γενικούς γραμματείς. Το προσωπικό αυτό οφείλει, εάν δεν έχει ήδη, να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό και να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία για τις απολαβές του φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλο έγγραφο της τράπεζας που να προκύπτει ο αριθμός του λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Υπολογίζεται ότι περίπου 150.000 υπάλληλοι του στενού δημοσίου τομέα και χιλιάδες άλλοι των ΝΠΔΔ δεν πληρώνονται αυτήν τη στιγμή μέσω τραπεζών.
Οι φορείς θα πρέπει παράλληλα να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά αρχεία αναλυτικής κατάστασης μισθοδοσίας, που θα αποστέλλουν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής των υπαλλήλων και θα περιλαμβάνει εκτός από τις μηνιαίες αποδοχές και όλες τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, έξοδα κίνησης, αποζημιώσεις από συμμετοχή σε επιτροπές κ.ά.).
Η ημέρα πληρωμής
Η καταβολή μισθών και αμοιβών θα γίνεται στις 13 και στις 27 κάθε μήνα, ενώ οι λοιπές αμοιβές θα κατατίθενται στις αντίστοιχες ημερομηνίες του επόμενου μήνα από την πραγματοποίησή τους.
Πιλοτικά κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο η έκδοση της μισθοδοσίας θα γίνεται παράλληλα με το παλιό σύστημα και με το νέο σύστημα της ΕΑΠ, ενώ από τον Δεκέμβριο θα λειτουργεί μόνον το νέο. Ειδικά για τα ΝΠΔΔ, η έναρξη καταβολής της μισθοδοσίας αποκλειστικά από την ΕΑΠ θα γίνει μέχρι τον Απρίλιο του 2011.
Παύση πληρωμών θα περιμένει ωστόσο όσους υπαλλήλους δεν διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς και όσους δεν απογράφηκαν ή τα στοιχεία τους παρουσιάζουν διαφοροποίηση  
Διασταυρώσεις
Ειδικότερα, η ΕΑΠ θα πραγματοποιήσει διασταυρώσεις των στοιχείων που δήλωσαν οι υπάλληλοι στην απογραφή- κυρίως το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ- με αυτά που θα περιλαμβάνονται στις καταστάσεις μισθοδοσίας. Σε περίπτωση που δεν ταυτίζονται, θα δοθεί εντολή για πάγωμα καταβολής μισθού. Οι διασταυρώσεις θα ολοκληρωθούν έως τις 20 Φεβρουαρίου 2011 για τους φορείς του Δημοσίου και έως τις 20 Μαρτίου 2011 για τα ΝΠΔΔ και στη συνέχεια η ΕΑΠ θα στείλει στις υπηρεσίες έγγραφο για τη συμπλήρωση των στοιχείων. Η αναστολή στην καταβολή αμοιβών θα ισχύσει μέχρι να διορθωθούν τα στοιχεία ή οι υπάλληλοι να απογραφούν και μόνον τότε θα χορηγηθούν αναδρομικά. Η νέα αυτή διαδικασία εκτός από τη δυνατότητα να υπάρχει πλέον πλήρης εικόνα για τις αμοιβές που δίνονται σε υπαλλήλους, θα βάλει τέλος σε επιδόματα κάτω από το τραπέζι. 
Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: