Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010

Εκπαιδευτικοί στα θρανία

Εκπαιδευτικοί στα θρανία


Το 82% των δασκάλων και των καθηγητών δηλώνει ότι έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα. Ενας στους τρεις αναφέρει ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και την οργάνωση Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από μεγάλη έρευνα που διεξήχθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τον Ιούνιο του 2010, στην οποία συμμετείχαν 27.785 εκπαιδευτικοί (16,05% του συνόλου) με θέμα "Μελέτη Διεύρυνσης Επιμορφωτικών Αναγκών".
Εκπαιδευτικοί στα θρανία
Αναφορικά με το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί από το πρόγραμμα επιμόρφωσης που παρακολούθησαν σε σχέση με το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και την οργάνωσή του, προκύπτει πως λίγο έως καθόλου "ψήφισε" ο ένας στους τρεις.
Σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής, οι εκπαιδευτικοί προτάσσουν την πιστοποίηση της επιμόρφωσης, ενώ θεωρούν ότι οι πιο σημαντικές θεματικές ενότητες σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι η διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης, οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Οσον αφορά τις αποδοτικότερες μορφές επιμόρφωσης, η πλειοψηφία (44%) προτείνει το "μεικτό σύστημα", το οποίο περιλαμβάνει ταχύρρυθμα σεμινάρια και εξ αποστάσεως επιμόρφωση με συμβατικά μέσα και προαιρετική χρήση νέων τεχνολογιών, το 24% προτιμά τα ταχύρρυθμα σεμινάρια και το 14% τις ημερίδες επιμόρφωσης.
Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν τόσο για την πιστοποίηση των ξένων γλωσσών όσο και για το επίπεδο των εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Σχετικά με την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες, το 25% δηλώνει ότι βρίσκεται σε "καλό επίπεδο", το 20% "πολύ καλό" και το 7% "άριστο".
Στον αντίποδα θεωρούν ότι έχουν "μέτριο" επίπεδο το 27%, πως είναι "αρχάριοι" το 16% και ότι "δεν γνωρίζουν καθόλου" το 4%. Σύμφωνα με τους ερευνητές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το ποσοστό των εκπαιδευτικών με πιστοποιημένη ξένη γλώσσα κρίνεται ικανοποιητικό, καθώς ανέρχεται στο 30,07%.
Η έρευνα διεξήχθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τον Ιούνιο του 2010, συμμετείχαν 27.785 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων το 53% ανήκει στην πρωτοβάθμια και το 42% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος είναι ηλικίας, κυρίως, 31-50 ετών και υπηρετούν πάνω από μία δεκαετία, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία (66,2%) είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ. Ενα ποσοστό πάνω από 5% δηλώνει πως έχει πραγματοποιήσει και "άλλες σπουδές".
ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ, Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: