Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

Μην καίτε τα βιβλία, δώστε τα στους επόµενους Η διανοµή βιβλίων θα παραµείνει δωρεάν, διαβεβαιώνει το υπουργείο


Το υπουργείο Παιδείας µε εγκύκλιο που  εστάλη στα σχολεία, προβλέπει για πρώτη  φορά και ηθική επιβράβευση των µαθητών  και των σχολείων που θα συγκεντρώσουν  στο τέλος της χρονιάς τα περισσότερα βιβλία  σε καλή κατάσταση
Ολόκληρες δεκαετίες µιας µαθητικής συνήθειας µε πολλαπλούς συµβολισµούς, την καταστροφή και το τελετουργικό κάψιµο των σχολικών βιβλίων στο τέλος κάθε χρονιάς, επιχειρεί να σταµατήσει τώρα η Αννα ∆ιαµαντοπούλου.
«Αντί να καταστρέφετε τα βιβλία, προσφέρετέ τα στους επόµενους µαζί µε ένα σηµείωµά σας», είναιτο µήνυµα που επιχειρεί να στείλει στους µαθητές, µέσω ενός νέου - εθελοντικού - προγράµµατος επαναχρησιµοποίησης των σχολικών βιβλίων.
Σεεγκύκλιο τουγενικού γραµµατέα του υπουργείου Βασ. Κουλαϊδή που εστάλη στα σχολεία, προβλέπεται για πρώτη φορά και ηθική επιβράβευση των µαθητών και των σχολείωνπου θα συγκεντρώσουν στο τέλος της χρονιάς τα περισσότερα βιβλία σε καλή κατάσταση. Θα βραβευθούν τα πρώτα 50 σχολεία µεπαροχή εκπαιδευτικού υλικού απότον ΟΕ∆Β, ενώ υπάρχουν και σκέψεις να παραδώσουν οι ίδιοι οι µαθητές τα βιβλία τους στους επόµενους. Πάντως σε κάθε βιβλίοπου θα φτάνει στην επόµενη µαθητική γενιά, προβλέπεται να υπάρχει και ένα σηµείωµα από τον προηγούµενο κάτοχο προς τον επόµενο, ως µήνυµα µε λέξεις ψυχής ανάµεσα στις τυπωµένες.

Λιγότερες εκτυπώσεις
Σκοπόςτουυπουργείου Παιδείας είναι κυρίως η εξοικονόµηση κονδυλίων καθώς κάθε χρόνο τυπώνονται περίπου25% περισσότεραβιβλία από τον αριθµό των µαθητών, ενώ έχει υπολογιστείότι ακόµακαι ποσοστό της τάξης του 10% αν µπορούσε ναεξοικονοµηθεί θα απέφερε όφελος 2 - 3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στόχος είναι η εδραίωση του σεβασµούγια το σχολικό βιβλίο και η ανάπτυξη αίσθησης ευθύνης στη διαχείριση ενός δηµόσιου αγαθού.
Ωστόσο η ηγεσίατου υπουργείου Παιδείας διαµηνύει προς κάθε κατεύθυνση και σε όλους τους τόνους ότι ηπρωτοβουλία αυτή, όπως και η επικείµενη κατάργηση του ΟΕ∆Β καιµεταφορά των αρµοδιοτήτων του σε άλλον φορέα ο οποίος θα επιµελείταικαι το ψηφιακό υλικό, σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει κατάργησητης δωρεάν διανοµής εντύπων σχολικών βιβλίων. «Τα σχολικά βιβλία διανέµονταν καιθα συνεχίσουννα διανέµονται δωρεάν, όπως και η εκδοτική διαδικασία θα συνεχίσει να γίνεται µετην ευθύνη του ∆ηµοσίου», τονίζει.

Και ψηφιακό υλικό
«ΤΑ ΝΕΑ» µίλησαν µε την πρόεδρο και διευθύνουσα σύµβουλο του ΟΕ∆Β Σοφία Χαροκόπου, δεδοµένου ότι η φηµολογία περίκατάργησης της δωρεάν διάθεσης σχολικών βιβλίων και αντικατάστασής τους απόψηφιακό µόνο υλικό, προέρχεται κατά κύριο λόγοαπό ορισµένους εργαζόµενους στον Οργανισµό. «Σε καµιά χώρα του κόσµου δεν υπάρχει µόνο ψηφιακό υλικό στα σχολεία. Αυτό που θα συµβεί είναι ότι τα σχολικά εγχειρίδια θα εµπλουτιστούν στο εξής και µε το ψηφιακό υλικό και όχι βέβαια ότι θα καταργηθούν. Εξάλλου, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από πουθενά ούτε είναι αληθές ότι όταν σταµατήσει η χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ θα υπάρχει πρόβληµα,καθώς πρόκειται για συµπληρωµατική χρηµατοδότηση», τόνισε, προσθέτοντας ότι ήδη βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης η παραγωγή των σχολικών βιβλίωντου ερχόµενου έτους.
ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ
ότι εξοικονόµηση βιβλίων της τάξης του 10% αν µπορούσε να επιτευχθεί, θα απέφερε όφελος 2 - 3 εκατ. ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: