Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

25.299 δάσκαλοι ζητούν μετάθεση

25.299 δάσκαλοι ζητούν μετάθεση

Mετά το Πάσχα θα ανακοινωθούν οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού ακόμη δεν έχουν αποσταλεί στο υπουργείο Παιδείας τα κενά από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εξαιτίας των συνενώσεων ? συγχωνεύσεων. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, που οι αποσπάσεις ανακοινώνονταν στο τέλος Μαρτίου αρχές Απριλίου, για να ακολουθήσουν μετά οι μεταθέσεις και οι διορισμοί. Ο αριθμός των αιτήσεων για μετάθεση αναμένεται να είναι και φέτος πολύ μεγάλος ανάμεσα σε δασκάλους και καθηγητές, αφού, όπως φαίνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία, μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατατέθηκαν συνολικά 25.299 αιτήσεις, εκ των οποίων 9.572 αφορούν αιτήσεις για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και 14.965 αιτήσεις για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση.Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ για τις μεταθέσεις που έγινε τη Δευτέρα, η διαδικασία αφορούσε τις ειδικές κατηγορίες και, όπως έγινε γνωστό, έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης (55) που υποβλήθηκαν. Απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία όλες οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για μετάθεση που φοιτούν στα Διδασκαλεία (1ο και 2ο έτος), εκτός από τρεις. Εντάχθηκαν 12 αιτήσεις νεοδιόριστων στις ειδικές κατηγορίες, καθώς και 15 νεοδιόριστων πολύτεκνων στην ειδική κατηγορία.Αποφασίστηκε ότι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες κατοχυρώνουν δικαίωμα μετάθεσης χωρίς την προϋπόθεση της τριετίας.Επίσης, έγιναν δεκτές οι αιτήσεις παραίτησης (15) των εκπαιδευτικών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.25.299 δάσκαλοι ζητούν μετάθεση Το Συμβούλιο εισηγήθηκε την απόρριψη της κατά προτεραιότητας μετάθεσης όλων των εκπαιδευτικών που έχουν εκλεγεί ως μέλη ΟΤΑ, καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/10, δεν προβλέπεται ένταξη εκπαιδευτικών μελών ΟΤΑ σε ειδική κατηγορία μεταθέσεων.Σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα της μετάθεσης ή της απόσπασης. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποσπώνται κατά προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν εκλεγεί για την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
Οπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του ΠΔ 50/96, υπεραριθμίες εκπαιδευτικών μπορεί να προκύψουν σε σχολικές μονάδες από ίδρυση κατάργηση, υποβιβασμό ή συγχώνευση. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων, για τη διαπίστωση τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται. Οταν γίνουν οι μεταθέσεις, τα υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα. Στη συνέχεια, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν αν θέλουν να κριθούν ως υπεράριθμοι. Μετά καλούνται να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ, Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: