Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

Επιλογές Διευθυντών

Σχετικά με τη διαδικασία , τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής διευθυντών , υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των άλλων στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το Ν.3467/2006 (άρθρο 5 παρ. 6) την 31η Ιουλίου 2011, λήγει η θητεία των διευθυντών και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων .
Σύμφωνα, επίσης, με το Ν.3848/2010 άρθρο 18 παρ.1, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους εκδίδονται οι προκηρύξεις και οι προσκλήσεις ,από τα αρμόδια όργανα, με τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής στελεχών, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης, προκειμένου για τους διευθυντές των σχολείων, είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης του Νομού.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου 3848/2010 (άρθρο 29 παρ.3) ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων μπορεί, με απόφαση του Υπ. Παιδείας , να ορισθεί διαφορετικά.
Ήδη , από τις 15-2-2011 , έχει εκδοθεί απόφαση της Υπουργού Παιδείας , για την πλήρωση των θέσεων των σχολικών συμβούλων και αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα (προφανώς , μετά τις όποιες αποφάσεις για συνενώσεις-καταργήσεις-ιδρύσεις σχολείων) η σχετική πρόσκληση από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης για την πλήρωση των θέσεων των διευθυντών σχολικών μονάδων, υποδιευθυντών κτλ.
Οι επιλογές θα γίνουν σύμφωνα με το Ν.3848/2010.

Τι αλλάζει ,σχετικά με τα κριτήρια ,για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. 
Κριτήρια Επιλογής
Επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση Μέχρι 14 μονάδες Μέχρι 24 μονάδες
Υπηρεσιακή κατάσταση-Διδακτική και διοικητική εμπειρία Μέχρι 22 μονάδες Μέχρι 14 μονάδες
Συνέντευξη Μέχρι 20 μονάδες Μέχρι 15 μονάδες
Οι βασικές αλλαγές του 3848/2010 είναι οι εξής:
  • περιορίζει τη βαρύτητα της συνέντευξης κατά 25% (από 20 σε 15 μονάδες)
  • δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων (από 14 σε 24 μονάδες)
  • περιορίζει τα μόρια της αρχαιότητας –διοικητικής εμπειρίας (από 22 σε 14)

Διαβάστε περισσότερα κάνοντας κλικ εδώ

Για πληροφορίες μπορείτε να ανατρέχετε στη σελίδα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: