Τρίτη 12 Απριλίου 2011

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΓΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΕΙ, ΑΛΛΑ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : Μετεγγραφές τέλος σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Τέλος οι μετεγγραφές στα ΑΕΙ. Το υπουργείο Παιδείας, με ρύθμιση που κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή, καταργεί τις μετεγγραφές σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ και δημιουργεί -απλώς- μια κατηγορία εισαγομένων για καθ' υπέρβασιν πρόσβαση σε περιορισμένο αριθμό θέσεων στις ανώτατες σχολές. Η κατάργηση -από του χρόνου- της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων του λεγόμενου 10% (απόφοιτοι παλαιότερων ετών που εισάγονται βάσει βαθμολογίας και όχι εξετάσεων) συμπεριλαμβάνεται στις υπόλοιπες αλλαγές που αφορούν τις πανελλαδικές.
Από τον Σεπτέμβριο, όσοι επρόκειτο να ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετεγγραφομένων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.ά.) και υπολογίζονται φέτος περί τους 15.000 θα διεκδικήσουν πλέον μόνο την πρόσβασή τους στις σχολές ανώτατης εκπαίδευσης και μάλιστα με αυστηρότερους όρους. Σύμφωνα με την τροπολογία που ενέταξε στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για τα πειραματικά σχολεία η υπουργός Παιδείας, καταργούνται οι μετεγγραφές ειδικών κατηγοριών και θεσπίζεται μια άλλη κατηγορία εισαγομένων που διεκδικούν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων ανά τμήμα, όχι πάνω από το 20% του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα. Οπου εισαχθούν, εκεί θα παραμείνουν.
Βασικά κριτήρια, η βαθμολογία (κατά φθίνουσα σειρά) σε σχέση με τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό κατά πρώτον ως υποψήφιοι γενικής σειράς και κατά δεύτερον ως υποψήφιοι μιας εκ των ειδικών περιπτώσεων. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη προβλέπεται και περιορισμός σχετικά με το οικογενειακό εισόδημα: δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. Στις ειδικές κατηγορίες εντάσσονται πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, εισαγόμενοι με αδελφό ή αδελφή σε ΑΕΙ διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας γονέων, ορφανοί, συγγενείς αναπήρων κ.ά.
Η κατάργηση των μετεγγραφών ικανοποιεί το πάγιο αίτημα των κεντρικών Ιδρυμάτων, συμβάλλει στην αποσυμφόρησή τους, αλλά από την άλλη πλήττει χιλιάδες νοικοκυριά και εντάσσεται στις καθοριστικές αλλαγές του συστήματος εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση.
Αλλες αλλαγές που επέφερε το υπουργείο Παιδείας, λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση του αριθμού εισακτέων που αναμένεται να μειωθεί αρκετά, είναι:
**Κατάργηση της δυνατότητας εισαγωγής χωρίς εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Λυκείων προηγούμενων ετών σε ποσοστό 10% επί του αριθμού εισακτέων. Στόχος «η ίση μεταχείριση με πανελλαδικές εξετάσεις επί των ίδιων θεμάτων όλων των υποψηφίων». Το μέτρο που έδινε το δικαίωμα επανυποβολής μηχανογραφικού για δύο χρονιές μετά το έτος εξέτασης και εισαγωγής σε κάποιο ΑΕΙ (χωρίς, μάλιστα, να αφαιρεί τη δυνατότητα εγγραφής σ' αυτό) καθιερώθηκε επί Αρσένη και ισχύει με τη σημερινή του μορφή από το 2000 (οπότε και τροποποιήθηκε από τον Π. Ευθυμίου). Φέτος, θα είναι η τελευταία χρονιά εφαρμογής του μέτρου.
**Τροποποίηση στον υπολογισμό των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων που ουσιαστικά αφαιρεί το έτσι κι αλλιώς ανενεργό τεστ δεξιοτήτων. Συνυπολογίζονται το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης της βεβαίωσης, οι βαθμοί πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός θέσεων κάθε σχολής ή τμήματος. Για τα ειδικά μαθήματα, προστίθενται και τα μόρια από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.
**Ανακοίνωση του αριθμού των θέσεων εισακτέων στα ΑΕΙ «ένα τουλάχιστον μήνα πριν την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, μετά τη γνώμη της Συγκλήτου του κάθε Πανεπιστημίου και του Συμβουλίου του κάθε ΤΕΙ, καθώς και του ΕΣΥΠ».
**Καθιέρωση του ενδοσχολικού απολυτηρίου το οποίο α) είναι ισότιμο με αυτό που αποκτάται μέσω πανελλαδικών και β) δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε πανελλαδικές κατά τα επόμενα έτη. *

Δεν υπάρχουν σχόλια: