Τρίτη 12 Απριλίου 2011

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τους «μάνατζερ»-διευθυντές σχολείων

Καθήκοντα «μάνατζερ» και αξιολογητών θα έχουν οι νέοι διευθυντές των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στο σχέδιο νόμου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία της «καρτέλας του σχολείου», καθώς και ο περιορισμός της περιορισμός των επιπέδων της διοικητικής εκπαίδευσης.
Βάσει του σχεδίου νόμου, οι διευθυντές θα έχουν αναβαθμισμένο ρόλο και αρμοδιότητες, ενώ για την επιλογή τους θα απαιτούνται αυξημένα προσόντα. Όσον αφορά στην "καρτέλα του σχολείου", σε αυτήν θα καταγράφονται πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό (μαθητές, εκπαιδευτικοί) και οι υποδομές (κτίρια, εξοπλισμοί, εργαστήρια) της σχολικής μονάδας.
Παράλληλα, προβλέπεται ο σχεδιασμός του σχολικού χάρτη κατά δήμο, ώστε και με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, να επιτυγχάνεται, σύμφωνα με το υπουργείο, το ικανοποιητικό μέγεθος των σχολείων που θα καλύπτει και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των περιοχών.
Στο νομοσχέδιο προτείνεται και η δημιουργία Ενότητας Σχολείων για κοινή διοικητική υποστήριξη (σε περιπτώσεις μικρών σχολικών μονάδων) και κοινή εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, καθώς και ο περιορισμός των επιπέδων της διοίκησης και η μεταφορά αρμοδιοτήτων στη Σχολική Μονάδα ή στην Ομάδα Σχολείων.
Επίσης θα συγκροτείται Διεύθυνση της Εκπαίδευσης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (νομός), η οποία θα αποτελεί μια ενιαία Δ/νση που θα κατευθύνει, θα παρακολουθεί, θα συντονίζει και θα εποπτεύει όλες τις δομές του συστήματος παιδαγωγικής καθοδήγησης και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Προβλέπεται δε η σύσταση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στο επίπεδο της οποίας ενοποιούνται η επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και Κεντρικής Υπηρεσίας, η οποία θα έχει ενισχυμένο επιτελικό, σχεδιαστικό και εποπτικό ρόλο. 

Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: