Τετάρτη 3 Αυγούστου 2011

Σχετικά με την εγκύκλιο των μόνιμων διορισμών για το σχολικό έτος 2011-12 και τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕΑ.ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Σύμφωνα με ενημέρωση, από το τμήμα διορισμών του Υπουργείου Παιδείας, αυτήν την εβδομάδα αναμένεται η ανάρτηση των πινάκων των αναπληρωτών. Μετά την εξέταση των ενστάσεων (3-5 ημέρες) θα εκδοθεί, περίπου στις 10 Αυγούστου, η εγκύκλιος για τους μόνιμους διορισμούς του σχολικού έτους 2011-12. Όπως έχω τονίσει σε προηγούμενο ενημερωτικό μου, οι μόνιμοι διορισμοί θα είναι ελάχιστοι, 600 για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Β.ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ
Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ θα πραγματοποιηθούν μετά τις 15 Αυγούστου κι αυτό για να μπουν όλα τα κενά στο σύστημα , αφού οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να υποβληθούν μέχρι στις 10 Αυγούστου. Έτσι, δε θα  επαναληφθεί το περσινό φαινόμενο, δηλαδή να μην ικανοποιούνται  αιτήσεις απόσπασης, ενώ υπάρχουν κενά.
Όπως γνωρίζετε οι αποσπάσεις από φέτος θα γίνονται με μόρια, όπως οι μεταθέσεις. Κατά την εκτίμησή μου θα πραγματοποιηθούν αρκετές αποσπάσεις, αφού υπάρχουν λειτουργικά κενά σε όλα τα ΠΥΣΠΕ της χώρας.
 πηγή: Δημήτρης Μπράτης  http://www.mpratis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: