Τρίτη 2 Αυγούστου 2011

Οι πίνακες με τα μόρια των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής


Οι πίνακες με τα μόρια των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής.Από 4 έως και 10-8-2011 οι ενστάσεις-Αρχές Σεπτέμβρη οι συνεντεύξειςΟ πίνακας με τα μόρια των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής
Από 4 έως και 10-8-2011 οι ενστάσεις-Αρχές Σεπτέμβρη οι συνεντεύξεις

Συνεδρίασε σήμερα 2-8-2011, το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων και οριστικοποίησε τη μοριοδότηση (μετρήσιμα και συγγραφικό έργο) των υποψηφίων σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής, την οποία και σας κοινοποιώΟι πίνακες είναι ανά περιφέρεια και με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων .Η υποβολή των ενστάσεων θα γίνει από 4 έως και 10 Αυγούστου 2011.
Η μοριοδότηση των υποψηφίων Συμβούλων Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε) είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί εντός του Αυγούστου.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η κρίση του Συμβουλίου επί των ενστάσεων ανακοινώνεται στον υποψήφιο κατά την προφορική συνέντευξη. Αυτό σημαίνει ότι δε θα ανακοινωθούν νέοι πίνακες πριν την προφορική συνέντευξη. 
Μετά και την ανάρτηση των πινάκων ακολουθεί  η δεύτερη φάση της διαδικασίας επιλογής που είναι η προφορική συνέντευξη των υποψηφίων.
Σύμφωνα με το ν.3848 άρθρο 18 παρ 4β, το συμβούλιο θα ορίσει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του Σεπτέμβρη και κατά την εκτίμησή μου, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των υποψηφίων , θα χρειαστούν περίπου 2- 3 μήνες για να ολοκληρωθούν .
Η συνέντευξη των υποψηφίων αποτιμάται με 15 αξιολογικές μονάδες (άρθρο 13, παρ 4 -5-6 του νόμου 3848).
Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά ενιαίους πίνακες επιλογής κατά κλάδους και ειδικότητες με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επί μέρους κριτήρια.
Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες, κατά σειρά, στα κριτήρια: α) επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία και γ) προσωπικότητα − γενική συγκρότηση.
Εντός πέντε ημερών από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για επικύρωση, δια της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου.
Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου επικυρώνουν τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα του συμβουλίου.
Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώνω.
Για να δειτε τον πινακα κάντε κλικ εδώ
πηγή: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣhttp://www.mpratis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: