Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2009Αρ. Πρωτ:1793 Αθήνα 22/1/2009
Προς :
1) Τον Υπουργό Οικονομίας
και Οικονομικών
κ. Γιάννη Παπαθανασίου
2) Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο
Κοιν:
Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Θέμα: Αναδρομική καταβολή του επιδόματος των 176€ στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κύριοι Υπουργοί
Το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την υπ. Αριθμ. 959/2008 τελεσίδικη απόφασή του, έκρινε ότι η ειδική μηνιαία παροχή της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.3016/2002 – 176 Ευρώ- πρέπει να καταβληθεί αναδρομικά, από 1/1/2002, και στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το Δημόσιο, αντί να συμμορφωθεί με την εφετειακή απόφαση και να καταβάλει αναδρομικά το επίδομα, άσκησε αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Επειδή, κύριοι Υπουργοί, θεωρούμε πέρα για πέρα άδικη τη μη καταβολή του επιδόματος των 176€ στους εκπαιδευτικούς που το δικαιούνται, σας καλούμε να εφαρμόσετε άμεσα την τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και να χορηγήσετε το επίδομα των 176€, αναδρομικά, από 1/1/2002 μέχρι σήμερα, όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς που δικαιώθηκαν, αλλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: