Τρίτη 3 Μαρτίου 2009

Άξονες προτάσεων για ΠΔ μεταθέσεων - αποσπάσεων

Συνάδελφοι, στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογός μας 11/03/2009, θα συζητηθούν ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν όλους μας. Πρέπει να διαμορφωθεί μια πρόταση για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις και για αυτό παραθέτουμε τους άξονες που και η ΔΟΕ έβαλε και σας καλούμε όλους στη Γενική Συνέλευση.
Τα ζητήματα αυτά είχαν απασχολήσει την ΔΟΕ και στο προηγούμενο διάστημα την ολομέλεια των Αιρετών του κλάδου. Εκεί είχαμε υπογραμμίσει την αναγκαιότητα, να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε τον τρόπο που γίνονται οι αποσπάσεις (μοριοδότηση- όλες οι αποσπάσεις από τα συμβούλια των εκπ/κων) και προτάθηκε και η αναμόρφωση των μεταθέσεων.


Άξονες προτάσεων για Π.Δ. μεταθέσεων - αποσπάσεων
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετικά με την αναμόρφωση του Π.Δ. για τις μεταθέσεις - αποσπάσεις, προτείνει ως άξονες για τη συζήτηση που θα γίνει:

Α. Μεταθέσεις
α) Αρχαιότητα (αύξηση των μορίων αρχαιότητας)
β) Μόρια δυσμενών συνθηκών
γ) Συνυπηρέτηση
δ) Eντοπιότητα
ε) Οικογενειακοί λόγοι (επανεξέταση των οικογενειακών λόγων σε σχέση με άλλα κριτήρια(α,β,γ,δ))
στ) Αναγκαία και επιβεβλημένη η τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100 του 97 που αναφέρεται στις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων, έτσι ώστε να συμπεριλάβει και άλλες περιπτώσεις ασθενειών με στόχο τον περιορισμό των αδικιών.
ζ) Στις μεταθέσεις να υπολογίζονται εκτός από τα οργανικά κενά και τα κενά που προκύπτουν από αφυπηρετήσεις έως 10 Οκτωβρίου με στόχο την ικανοποίηση περισσότερων αιτήσεων μεταθέσεων και την αυτόματη μείωση των αποσπάσεων.
η) Καθιέρωση κριτηρίων για τις μεταθέσεις στα πειραματικά και διαπολιτισμικά σχολεία.
θ) Οι μεταθέσεις να πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέχρι τέλη Μαρτίου.

Β. Αποσπάσεις
α) Να νομοθετηθούν μόρια για όλες τις αποσπάσεις.
β) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε φορείς να παίρνουν τα μόρια της θέσης που αποσπώνται και όχι τα μόρια της οργανικής τους θέσης.
γ) Να θεωρούνται και οι σύζυγοι εκπαιδευτικών ειδική κατηγορία στις αποσπάσεις.

Γ. Αναμοριοδότηση
Αναμοριοδότηση όλων των σχολικών μονάδων σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας με αυστηρά ενιαία κριτήρια.

Δ. Υπηρεσιακά Συμβούλια
α) Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΠΥΣΠΕ - ΚΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ με πλειοψηφία των αιρετών μελών (από 2 σε 3 αιρετούς).
β) Την ημερήσια διάταξη των Συμβουλίων να την συντάσσουν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου σε συνεργασία με τους αιρετούς.
γ) Όλες οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών να γίνονται από τα ανάλογα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
δ) Όλες οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών να πραγματοποιούνται από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
ε) Εξομοίωση διδακτικού ωραρίου αιρετών ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ στο 1/3 του υποχρεωτικού ωραρίου του εκπαιδευτικού.

Ε. Υπεραριθμίες
Ό,τι ισχύει για τις οργανικές υπεραριθμίες να ισχύει και για τις λειτουργικές. Εκπαιδευτικός που κρίνεται υπεράριθμος με υπαιτιότητα της υπηρεσίας και δεν τοποθετείται σε σχολείο της προτίμησής του να μην υποχρεούται να υπηρετήσει την οργανική του θέση αφού τοποθετήθηκε υποχρεωτικά από τη διοίκηση (3η φάση υπεραριθμιών).

ΣΤ. Δυσπρόσιτα Σχολεία
Επαναχαρακτηρισμός όλων των δυσπρόσιτων σχολείων της χώρας ειδικά σε νομούς που οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις είναι δύσκολες. Να υπάρξει ενιαίος χαρακτηρισμός των δυσπρόσιτων με κριτήρια που να είναι ενιαία για όλη τη χώρα (οργανικότητα - συνθήκες διαβίωσης - απόσταση από την πρωτεύουσα του Νομού, κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: