Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΟΕ

       Πραγματοποιήθηκαν στις 24/6/2015 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, καθώς και για αντιπροσώπους στο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
                Στις εκλογές έλαβαν μέρος έξι (6) παρατάξεις, ψήφισαν 605 αντιπρόσωποι και τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής : 


Για Δ.Σ. Δ.Ο.Ε
Για Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε
151
151
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ/ Π.Ε.
132
134
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε.
101
102
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΠΑΜΕ)
88
89
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Π.Ε
78
75
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε
54
51
ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ
1
3

                Οι έδρες διαμορφώνονται ως εξής:

1)  Δ.Α.Κ.Ε./ Π.Ε.  3 έδρες στο Δ.Σ. 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και 40  αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγονται για το Δ.Σ.: 
Kικινής  Θανάσης
Οικονόμου  Τριαντάφυλλος 
Ανδρουλάκης  Μάνος

2) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ/ Π.Ε. : 2 έδρες στο  Δ.Σ. 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και 35 αντιπροσώπους για την  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγονται για το Δ.Σ.  : 
Γαλάνης  Γιώργος
Μιλτσακάκης  Μιχάλης   

3)  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε. 2 έδρες στο Δ.Σ. 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και 27 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγονται για το Δ.Σ.:
Πετράκης  Σταύρος
Φασφαλής  Νικόλαος 

4)  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΠΑΜΕ) : 
 2 έδρες στο Δ.Σ., 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή  και 24 αντιπροσώπους για  την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγεται για το Δ.Σ.:   
Δριμάλα  Θεοδώρα
Μαρίνης  Σπύρος

5) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Π.Ε. .: 1 έδρα στο Δ.Σ., 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή  και 20 αντιπροσώπους για  την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγεται για το Δ.Σ.:
Καλόγηρος  Νίκος             

6) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.:  1 έδρα στο Δ.Σ., καμία έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή  και 13 αντιπροσώπους  για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.             
Εκλέγεται για το Δ.Σ.:
Τρούλης  Γιώργος  

Δεν υπάρχουν σχόλια: